Skip to main content

At få dispensation for reglerne på SDU

SDU’s uddannelser er bygget op omkring mange forskellige regler, som du skal følge. Det er vigtigt, at du både sætter dig godt ind i de generelle regler og i de regler som er studiespecifikke. Find de studiespecfikke regler i din studieordning eller snak med en vejleder på studiet.

Du kan i særlige tilfælde få dispensation fra reglerne

I særlige tilfælde kan universitetet dispensere fra reglerne.  De særlige tilfælde kan være, hvis der er usædvanlige forhold, hvis du har en psykisk diagnose eller en fysisk funktionsnedsættelse, eller hvis du er eliteidrætsstuderende, iværksætter eller er formand under DUF. 

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 28.05.2022