Skip to main content

Q&A om lukning af udbud

Det kan ske, at en uddannelse, en linje eller en profil skal lukke. Her på siden forklarer vi om baggrund og betydning for en sådan beslutning, skulle den blive truffet. Bemærk, vi bruger samlebetegnelsen "udbud" i stedet for: uddannelse, linje og profil.

Generelt

Der kan være flere årsager til, at et udbud lukkes:

... at udbuddet ikke har ansøgere nok
... at udbuddet ikke matcher arbejdsmarkedets behov
... at udbuddet ændres så meget, at der er tale om et nyt udbud

Nej.

Der findes ikke en nedre grænse for antallet af studerende på et udbud. Nogle uddannelser er endda så afgørende for vores samfund, at vi uanset et meget lille antal studerende, vil have et behov for at blive ved med at udbyde dem.

På et udbud under lukning, vil der være særlig opmærksomhed på at infomere om sidste udbud - både af undervisning og prøver.

Kontakt dit studienævn, hvis du er i tvivl. Du finder kontaktoplysninger på mitsdu.dk/studienævn.

Kan jeg forvente en høringsproces, hvor jeg kan blive hørt? Er der mulighed for at gøre indsigelse imod en beslutning om lukning, eller kan jeg klage over en eventuel beslutning om lukning af et udbud?

Studerende bliver ikke hørt om universitetets eventuelle planer om at lukke udbud.
En indsigelse eller en klage skal stiles til rektor for SDU og kan sendes til uddannelsesjura@sdu.dk.

Gældende love og bekendtgørelser vedr. universitetsuddannelser er:

Universitetsloven
Adgangsbekendtgørelsen
Uddannelsesbekendtgørelsen
Eksamensbekendtgørelsen
Karakterbekendtgørelsen
Masterbekendtgørelsen
Deltidsbekendtgørelsen

Se henvisninger på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.
Nej - SDU beslutter selv, hvilke udbud man ikke længere vil lave. SDU skal orientere Uddannelses- og Forskningsministeriet, hvis en uddannelse nedlægges. 

 

Jeg er i gang med at søge ind på en uddannelse, som skal lukkes

SDU sørger for, at alle der er optaget på en uddannelse, har rimelig tid til enten at færdiggøre uddannelsen eller til at finde nye relevante uddannelsesveje. 

Lukker din uddannelse/linje, før du har mulighed for at gøre den færdig, kan du få hjælp til dit uddannelsesvalg undervejs - se mere på MitSDU.

 

Jeg er i gang med en uddannelse, som skal lukkes

Kan jeg fortsætte med at planlægge projektorienteret forløb eller lignende?

Ja - det kan du.

Kontakt eventuel din studiesekretær (e.l.) eller vejledningen på din uddannelse, hvis du ønsker råd og vejledning. Du finder kontaktoplysninger på din studieside på MitSDU.

Hvad gør jeg, hvis jeg har alle aftaler i forbindelse med projektorienteret forløb eller lignende på plads, og forløbet ligger efter mit udbud lukker?

Kontakt din studiesekretær (e.l.) eller vejledningen på din uddannelse, for at høre om dine muligheder. Du finder kontaktoplysninger på din studieside på MitSDU og du kan se mere her.

Vil min ansøgning til en udvekslingsplads gennem SDU blive taget i betragtning, hvis min udveksling ligger efter mit udbud lukker?

Ja - din ansøgning vil blive behandlet som normalt.

Kan jeg beholde den udvekslingsplads, som jeg allerede har fået tildelt af SDU, hvis min udveksling ligger efter mit udbud lukker?

Ja - du skal fortsætte processen som planlagt (dvs. søge om plads på værtsuniversitet, søge bolig i udlandet, etc.).

Kan jeg tale med nogen vedr. udveksling eller projektorienteret forløb i udlandet?

Ja - det kan du i hvert fald.

Se mere på mitsdu.dk/studyabroad.

Påvirkes min opholdstilladelse, hvis jeg som international studerende går på en uddannelse, som lukker? 

Ja muligvis - du skal sørge for at oplyse din hjeminstitution om dine aktiviteter på SDU. Vi kan hjælpe dig undervejs. Find SDU Internationals kontaktoplysninger på mitsdu.dk/studyabroad. Er du full degree studerende, kan du kontakte Optagelsen via SPOC.

 Skal jeg fortage mig noget ift. min SU eller den specialpædagogiske støtte, som jeg får, hvis mit udbud lukker? 

Både din SU, SPS og anden form for støtte er afhængig af, at du er indskrevet og aktiv på en støtteberettiget uddannelse. Vi kan hjælpe dig, hvis du er i tvivl om, hvordan du giver de korrekte oplysninger til feks. SU-styrelsen. Du finder kontaktoplysninger på mitsdu.dk/su og mitsdu.dk/sps.

Kan jeg tale med nogen vedr. mine karrieremæssige muligheder, hvis jeg f.eks. overvejer uddannelsesskifte eller lignende?

Ja - det kan du i hvert fald. Se mere på mitsdu.dk/karriere.

Hvad gør jeg, hvis jeg har fået tildelt en vejleder for min afsluttende opgave og så småt går i gang, men selve prøven først ligger efter mit udbud lukker?

Kontakt din studiesekretær (e.l.) eller vejledningen på din uddannelse, for at høre om dine muligheder. Du finder kontaktoplysninger på din studieside på MitSDU.

SDU sørger for, at alle der går på en uddannelse, der skal lukkes, har rimelig tid til enten at færdiggøre uddannelsen eller til at finde nye relevante uddannelsesveje. 

Hvis du er forsinket på din uddannelse, kan du kontakte din studiesekretær (e.l.) eller vejledningen på din uddannelse for afklaring af dine muligheder. Ønsker du at skifte til en anden uddannelse, kan du få hjælp til dit uddannelsesvalg undervejs - se mere på MitSDU.

Kontakt din studiesekretær (e.l.) eller vejledningen på din uddannelse, for at høre om dine muligheder. Du finder kontaktoplysninger på din studieside på MitSDU.

Mister jeg mine resultater, hvis jeg har bestået en eller flere prøver på min uddannelse, der skal lukke?

Nej - du mister ikke dine beståede resultater i forhold til de fag, som du har aflagt prøve i men ikke bestået.

Hvad kommer der til at stå på mit eksamensbevis, hvis jeg skifter uddannelse, linje eller lignende?

Af det samlede eksamensbevis fremgår den uddannelse, du sidst er indskrevet på. Derudover fremgår bl.a. en resultatoversigt for fagelementer, der indgår i uddannelsen og meritoverførte prøver.

Eksamensbevisets indhold er reguleret i Eksamensbekendtgørelsen, som du kan finde på retsinformation.dk.

Hvad kommer der til at ske med mit retskrav, hvis jeg ikke når at afslutte min uddannelse, inden den lukker?

Vi er i gang med at afklare, hvordan retskravet håndteres og opdaterer dette svar snarest muligt.

Betyder det noget for min fremtid, at SDU lukker et udbud? Har jeg stadig f.eks. de samme muligheder på arbejdsmarkedet, og hvordan vil potentielle arbejdsgivere se på mig?

Du har stadig de samme muligheder. Dine kompetencer og kvalifikationer ændrer sig ikke.

Dine fremtidige arbejdsgivere forholder sig ikke til, hvorvidt din uddannelse, linje, profil eller fag stadig bliver udbudt på SDU. De forholder sig til dig, dine kompetencer, kvalifikationer og  din personlighed. 

Kontakt Karrierevejledningen, hvis du er nervøs for, hvordan lige præcis din situation ser ud.
Se mere på mitsdu.dk/karriere.

Mit studieforløb er særligt, f.eks. på grund af orlov, militærtjeneste eller lignende, der gør, at jeg i en periode ikke er aktiv på min uddannelse. Hvad gør jeg?

Kontakt din studiesekretær (e.l.) eller vejledningen på din uddannelse, for at høre om dine muligheder. Du finder kontaktoplysninger på din studieside på MitSDU.

Det kan vi godt forstå.

Det er helt naturligt at være bekymret, og det er vigtigt, at du ikke går alene med det. Tal med nogen om situationen, og kontakt Studie- og trivselsvejledningen for en snak om det, der bekymrer.

Se mere på mitsdu.dk/studieogtrivsel.

 

Kontakt

Kontakt os via SPOC, hvis du har spørgsmål i forbindelse med dit studieforløb.

 

Sidst opdateret: 20.06.2023