Skip to main content

4 Tips: Undgå de hyppigste frustrationer under specialet

Billede af Piet Hein-citatet: Slid men vid ting tar tid. Citatet er fra et trin i trappeanlægget omkring Jørn Larsens kunstværk "Interstitiel", der er en 19 meter høj granitsøjle, der knejser på forpladsen til universtitetet på Campusvej.

 

Fire tips til dit speciale

Hvis du oplever, at der er uoverensstemmelse mellem din vejleders forventninger og det, du kan og vil præstere i dit speciale, er det en god idé at tale med din specialevejleder om, hvad du ønsker at få ud af at skrive speciale.

Uanset hvilke forventninger du måtte have til fx karakteren, specialeprocessen, dig selv eller din vejleder, er det godt at være åben og tydelig, så din specialevejleder kan støtte dig bedst muligt.

De fleste specialevejledere har vejledt mange studerende og har derfor erfaringer med at støtte godt op om processen.

Tal med din vejleder om, hvad han/hun kan vejlede dig i, og hvordan du kan bruge ham/hende.

Tal med din vejleder om det, der er svært for dig i processen. Uanset om det er skriveblokade, tvivl om emnet, usikkerhed om egen formåen eller noget helt andet, så har din vejleder nok hørt det før. Åbenheden hjælper din vejleder til at hjælpe dig bedst muligt.

  • Lav en god hverdagsrutine med en klar opdeling af arbejdstid og fritid.
  • Brug en kalender til at skabe overblik over de forskellige faser i dit speciale, så du har styr på, hvornår du skal gøre hvad.
  • Sæt delmål undervejs i processen, så du hele tiden ved, hvad du arbejder hen i mod. Hvis du ikke laver delmål, kan processen godt blive uoverskuelig og svær at komme i mål med.
  • Husk at lave flere buffere! Sæt et par dage af i slutningen af hver fase i specialet til det, du ikke har haft tid til.
  • Brug det der plejer at virke godt for dig. Du har gjort dig nogle erfaringer i din studietid med at være studerende. Prøv at bruge disse erfaringer aktivt i din hverdag.

Nej!

Specialet er en stor opgave, hvor du får mulighed for at vise dine akademiske og fagspecifikke kompetencer ift. en bestemt problemstilling. Du skal trække på de akademiske metoder, som giver mening ift. din problemstilling.

Husk – dybden fremfor bredden!

Husk at være sammen med andre. Du behøver ikke nødvendigvis at være i et fagligt fællesskab om et specialeemne. Nogle gang er det godt bare at være sammen med andre, der også skriver speciale. Det er en kæmpe hjælp i de perioder, hvor det måske er lidt svært at bevare motivationen.

Husk at se dine venner, så du husker at holde pause fra specialeskrivningen.


Brug for hjælp? Tjek dine vejledningsmuligheder på SDU

Sidst opdateret: 08.02.2021