Skip to main content

Forsknings- og ytringsfrihed

SDU skal have et værdigrundlag

En arbejdsgruppe skal i de kommende måneder udarbejde et udkast til et værdigrundlag, SDU blandt andet kan bruge til fremtidige sager vedr. SDU-ansattes frihed til at forske, undervise, debattere og ytre sig, som de vil.

I de forgangne år har der været flere eksempler på, at den akademiske frihed er blevet genstand for debat. Senest i løbet af foråret 2021 har der været politisk debat om forskningsfrihed og aktivisme i forskning, og der er ingen grund til at tro, at de kommende år vil byde på færre ”sager” om akademisk frihed.

Det er med det afsæt, at SDU’s direktion i sidste uge godkendte et kommissorium til en arbejdsgruppe, der starter arbejdet med at få udarbejdet et fælles værdigrundlag for SDU med tæt involvering af universitetets kollegiale organer.

Arbejdsgruppen har til opgave at formulere 1-2 sider, som skal udgøre en referenceramme eller et kompas, som SDU blandt andet kan bruge som rettesnor i sager om forskningsfrihed, undervisningsfrihed samt debat- og ytringsfrihed.

En sund drøftelse og fremtidig hjælp

Ifølge rektor Jens Ringsmose er det afgørende, at alle har frihed i tråd med universiteternes grundværdier, der går tilbage til oplysningstiden. Det er den akademiske frihed, der har været forudsætningen for, at universiteterne har genereret ny viden gennem mange år. Ifølge ham vil et nedskrevet værdigrundlag gøre det lettere for SDU at navigere på en god og konsistent måde i fremtiden.

- Uden et klart og eksplicit formuleret værdimæssigt grundlag, der kan tjene som kompas eller kort og give overordnede svar på, hvad universitetets helt fundamentale værdier er, bliver det vanskeligt at tage stilling til de konkrete sager, der helt sikkert venter lige om hjørnet. Derfor igangsætter vi nu et arbejde med at få formuleret et kort og basalt værdigrundlag, som i høj grad skal formuleres af medarbejderne på SDU, siger han.

Jens Ringsmose vil ikke komme nærmere ind på, hvad indholdet i udkastet bliver eller skal være – det lader han være op til arbejdsgruppen og de kollegiale organer at beskrive og definere. Men overordnet er han glad for, at SDU’s ansatte kommer til at have snakken om, hvilke værdier universitetet står på.

- Der er også noget sundt i at have en intern drøftelse af, hvad der er vores interne værdigrundlag. I den konkrete anvendelse af grundlaget vil der givetvis være en række modsatrettede hensyn og gråzoner, som skal håndteres, men det er vigtigt, at vi som universitet besinder os på nogle grundlæggende værdier. Det er jeg overbevist om vil være nyttigt for SDU i fremtiden, siger Jens Ringsmose.

Arbejdsgruppens proces

Arbejdsgruppen mødes første gang i januar og består af:

  • dekan Sten Rynning, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet (formand)
  • Prodekan Lars Grassmé Binderup, Det Humanistiske Fakultet
  • Institutleder Jakob Møller-Jensen, Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Lektor Casper Sylvest, Det Humanistiske Fakultet
  • Professor Rolf Fagerberg, Det Naturvidenskabelige Fakultet
  • Professor Mette Præst Knudsen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
  • Professor Henrik Dimke, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
  • Lektor Thomas Schmidt, Det Tekniske Fakultet

Arbejdsgruppen er ansvarlig for at involvere Universitetsråd, Hovedsamarbejdsudvalg (HSU), fakulteternes akademiske råd samt De Studerende i Centrum (DSiC) i udarbejdelsen af et udkast til værdigrundlag.

Det er ambitionen, at værdigrundlaget godkendes på bestyrelsesmødet i juni 2022.

Redaktionen afsluttet: 20.01.2022