Skip to main content
SDU valg

Jagten sættes ind på øverste formand

Inden vi skriver 2023, skal SDU have udpeget en ny bestyrelsesformand. Men hvad og hvem er et udpegningsorgan?

Af Merit, , 04-03-2022

For et par uger siden blev der sendt en mail ud til alle studerende på Syddansk Universitet om SDU’s Udpegningsorgan. Det var noget med valggruppe III, § 9 i SDU’s vedtægter og elektronisk valghandling.

Merit har sat sig for at forstå det hele lidt bedre, og til det har vi allieret os med chefjurist ved rektorsekretariatet, Lisbeth Broegaard Petersen.

Hvad er meningen med et udpegningsorgan?

Lad os først lige få Lisbeth Broegaard Petersen til at skære det helt ind til benet:

- Udpegningsorganet er det organ, der udpeger bestyrelsesformanden og medlemmer til universitetets bestyrelse.

Hvis man vil være lidt mere teknisk, så er udpegningsorganet en gruppe, der er en del af en større proces. For en anden gruppe har på forhånd fundet de kandidater, man vælger imellem:

- Der er et indstillingsorgan, der laver offentlige opslag, hvor der står, at SDU søger en bestyrelsesformand eller medlemmer til universitetets bestyrelse. Og så indstiller de nogle kandidater, som udpegningsorganet så udpeger.

Efter man har valgt sin kandidat, overtager næste gruppe: Uddannelses- og Forskningsministeriet. Når de siger god for kandidaten, har SDU en ny bestyrelsesformand. Og det skal være sket inden 2023.

For at opsummere:

  1. En gruppe kaldet Indstillingsorganet finder kandidater til posten som bestyrelsesformand
  2. En gruppe kaldet Udpegningsorganet vælger den bedst egnede blandt kandidaterne
  3. Ministeriet godkender bestyrelsesformanden
  4. Bestyrelsesformanden indtræder i bestyrelsen

Hvordan er et udpegningsorgan skruet sammen?

Udpegningsorganet består af ti medlemmer:

- Man sidder i udpegningsorganet sammen med syv medlemmer fra erhvervslivet og fra myndigheder og organisationer. Og så sidder man med en repræsentant fra bestyrelsen. Og så er der en medarbejderrepræsentant og en studenterrepræsentant, fortæller Lisbeth Broegaard Petersen.

Som repræsentant for de studerende sidder man altså til bords med spidser fra forskellige dele af samfundet. Ser man på SDU’s nuværende liste, er der både direktører fra museumsverdenen, erhvervslivet, hospitalsvæsnet og en tidligere politidirektør.

I denne omgang søger SDU en repræsentant blandt medarbejderne og blandt de studerende til at være med i klubben og repræsentere universitetet indefra, når den store udpegning af ny bestyrelsesformand skal ske.

Valget står for døren

Hvis man vil stille op som de studerendes repræsentant i udpegningsorganet, foregår det fra denne side. Det skal ske inden 8. marts kl. 12, hvor der er deadline.

Hvis mere end én kandidat har meldt sig, udløses der valg, hvor man som studerende altså stemmer på de opstillede studerende. Det foregår imellem 15. marts kl. 9:00 og 16. marts kl. 19:00 på dette link.

Lisbeth Broegaard Petersen oplyser, at pladsen i udpegningsorganet er ulønnet, og at SDU ikke kan sige med sikkerhed, hvor mange møder man reelt skal sidde med i. De forventer dog ikke mere end en håndfuld hen over foråret og efteråret, hvor formanden skal vælges.

Har man spørgsmål om udpegningsorganet, opstilling til valget eller valget selv, opfordrer SDU til, at man skriver på valg@sdu.dk.


Redaktionen afsluttet: 04.03.2022