Skip to main content
Årets Underviser

"Her er mine 12 studietricks"

Hvad kan man gøre for at blive bedre til at studere? Vi har spurgt vinderen af prisen ’Årets Underviser’ fra 2019. Mette afslører blandt andet et enkelt, gammeldags trick, som kan få undervisningen til at lagre sig bedre. Og hvis man har et dårligt semester eller engagementet svinger, pointerer Mette også, hvor man kan søge hjælp, og at det aldrig er for sent at starte på en frisk.

Af Martin Juul Hyldahl, , 03-09-2020

Blå bog

Titel: Lektor
Navn: Mette Søgaard Nielsen
Alder: 35 år
Uddannelse: Cand. Negot i Internationale forhold og ph.d. i erhvervsøkonomi og entreprenørskab
I dag arbejder jeg med: Iværksætteres netværk
Fritidsinteresser: Familie, træning og gode vine

Q1: Hvad kendetegner en god studerende?

- En god studerende er interesseret i at lære nyt og er ærlig omkring sin egen arbejdsindsats. Ens engagement svinger naturligt lidt i løbet af studietiden, men jeg oplever, at de studerende, der er ærlige omkring dette, også er bedre til at hanke op i sig selv igen. Og så er en god studerende en, der opsøger hjælp, når der er behov for det – enten hos studiekammerater, underviserne eller Studie- og trivselsvejledningen.

Q2: Hvordan deltager man bedst i undervisningen?

- Hos mig er dialog og aktiv deltagelse vejen frem (også på store hold). Og det kommer kun rigtigt til at fungere, hvis man følger med i undervisningen. Det er netop, når man får lov til selv at sætte ord på de ting, som man har lært, og anvende dem på specifikke eksempler, at det virkelig begynder at sætte sig fast. Og tiden går også meget hurtigere, når man følger aktivt med og reflekterer løbende.

Q3: Hvad skal man som studerende være særligt opmærksom på til online-undervisning?

- At holde det samme høje aktivitetsniveau. Det er sværere at komme til orde og blive set online, men du skal gøre forsøget, og du skal springe med på alle de muligheder, som vi som undervisere giver for deltagelse og refleksion foran skærmen. Det kan være let at trække sig, når jeg ikke kan se dig, men det er en dårlig strategi i længden – og det bliver kedeligt.

Q4: Hvordan var du selv som studerende? Og var du ”en god” studerende?

- Jeg var i hvert fald meget flittig i min forberedelse og læste absolut alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Til gengæld lod jeg genertheden (som dog er forsvundet i dag) løbe af med mig og holdt mig derfor ofte tilbage i diskussionerne i timerne. Det har haft den direkte effekt, at jeg i dag er meget opmærksom på at få alle mine studerende med mig, når jeg selv underviser.

Q5: Hvad ville du gerne have gjort anderledes, da du selv var studerende? Og hvad gjorde du rigtigt?

- Jeg ville have deltaget mere aktivt og fokuseret mere på at træne min anvendelse af teorierne i samspil med andre i stedet for blot for mig selv. Til gengæld mødte jeg op til alle timer og havde altid forberedt mig. Jeg havde stor forståelse for, at det at starte på universitetet kan føles som et tog i høj fart – det kan være svært at hoppe på undervejs.

Det er klart min erfaring, at læring ofte lige skal igennem kroppen – det vil sige, at man skal høre det og så selv formulere essensen med egne ord.

Mette Søgaard Nielsen, lektor

Q6: Hvordan adskiller undervisningen på et universitet sig (fra undervisningen i fx gymnasiet)?

Min oplevelse fra min egen studietid var, at niveauet var langt højere. De første uger på universitetet nåede vi i nogle fag, hvad der svarede til næsten ét års pensum på gymnasiet. Der stilles også langt højere krav til selvdisciplin. Det er dit eget ansvar at være forberedt, møde op og deltage – gør du ikke det, gør det din forberedelse til eksamen langt sværere.

Q7: Hvad synes du, man skal gøre, hvis man mangler motivation i den nye pandemiprægede hverdag?

- Man skal række ud og spørge efter hjælp. Start eventuelt i studiegruppen eller hos andre på holdet, men opsøg også underviserne. Det værste, man kan gøre, er at sidde selv med den følelse. Og der er rigtig mange, som har det på samme måde.

Q8: Læs hele pensum, tag noter, mød op til alle timer, deltag i gruppearbejde, aflever til tiden, vær social, slap af, men gør dig umage, husk familie og venner, hold dig sund… Listen med gode råd er nærmest uendelig. Hvordan holder man fokus på det vigtige – fx efter et dårligt semester?

- Et nyt semester er en frisk start! Hvis du er kommet ud af sidste semester med en følelse af at være kommet lidt på et sidespor, have udviklet dårlige studievaner eller ikke helt at have fundet din plads blandt de andre studerende, så se semesterstarten som en oplagt mulighed for at starte forfra. Læg alle ærgrelser over sidste semesters indsats eller resultater bag dig og start på en frisk – det er aldrig for sent!

Og så er en god studerende en, der opsøger hjælp, når der er behov for det – enten hos studiekammerater, underviserne eller Studie- og trivselsvejledningen.

Mette Søgaard Nielsen, lektor

Q9: Hvornår har du sidst selv modtaget undervisning? Og i hvad?

Lige inden sommerferien deltog jeg i et online kursus i avanceret statistik. Det gav stof til eftertanke i forhold til, hvordan man ikke skal lave undervisning online…

Q10: Hvis du skulle nævne én ting, hvad er så det vigtigste, du lærte under studiet, som du bruger i dit arbejde i dag?

- Evnen til at tænke kritisk. Dagligt bruger jeg denne evne til at vurdere mit eget og andres arbejde. På universitetet trænes man grundigt i den videnskabelige metode, hvor det handler om at kunne forstå sine egne og andres begrænsninger ved valg af forskellige metoder og tilgange til analyser og dermed vurdere anvendeligheden af disse.

Q11: Har du nogle snedige studie-tricks til de studerende?

- Det er måske lidt gammeldags, men jeg har lagt mærke til, at mange studerende er holdt op med at tage notater i undervisningen eller kun gør det meget sparsomt. De læner sig i stedet meget op ad de slides, som bruges i undervisningen. Det er klart min erfaring, at læring ofte lige skal igennem kroppen – det vil sige, at man skal høre det og så selv formulere essensen med egne ord. Så tag noter, lav mindmap eller hvad din foretrukne metode er – bare sørg for at få underviserens ord gjort til dine egne, så er du langt.

Q12: Beskriv henholdsvis det bedste og det værste, én af dine studerende har gjort:

- Bedste: Jeg er så heldig at være omringet af studerende, der arbejder med deres egne virksomheder både som en del af deres studie, men også udenfor studiet. Deres gå-på-mod og evne til at se muligheder overalt inspirerer mig utrolig meget hver dag.

- Værste: Når studerende fortæller mig, at de ikke læser til timerne, men blot bruger undervisernes slides i eksamensmåneden. Det viser en tilgang til universitetet, der er alt for fokuseret på selve eksamen og mindre på nysgerrigheden efter at lære nyt og udvikle sig som menneske. Det er lysten, der skal drive tiden på universitetet, ellers kan det blive nogle rigtig lange år.

Redaktionen afsluttet: 03.09.2020