Skip to main content

Søg midler til aktiviteter i Verdensmålspuljen!

Og vær med til at styrke trivslen blandt studerende på SDU under COVID-19

Selv om det i øjeblikket er muligt at holde SDU åbent under anden bølge af COVID-19, så er vi stadig langt væk fra den hverdag, som vi kendte fra før 11. marts 2020, hvor Danmark lukkede ned. De mange restriktioner og forandringer i hverdagen kan føre til ensomhed, usikkerhed og mistrivsel for den enkelte studerende.

Samtidig gør begrænsningerne det også svært for mange studenterforeninger, der spiller en enorm vigtig rolle i et godt og aktivt studiemiljø. Det ønsker SDU at gøre noget ved! Universitetsledelsen har derfor bedt studenterforeninger komme med ideer til aktiviteter og indsatser som under de helt særlige vilkår kan styrke trivslen blandt studerende på SDU og har desuden afsat midler fra Verdensmålspuljen til at støtte aktiviteterne.

Har du en god idé, så tag fat i den eller de foreninger, som du er medlem af. Er du ikke medlem af én forening, så tag fat i Simon Blanco Lon With, der er foreningskoordinator hos Syddanske Studerende, så vil Simon bringe din idé videre. Du kan skrive til Simon på fan@syddanskestuderende.dk. Ansøgningsfristen for foreningerne er 10. december 2020.

Hvad har ensomhed, usikkerhed og mistrivsel som følge af COVID-19 med FN’s verdensmål at gøre?

Det korte svar er: en hel del, faktisk! Vi skal her have fat i verdensmål 3 og 4. Verdensmål 3 handler om, at alle mennesker i alle aldre skal have et sundt liv og trives livet igennem – også når det gælder mental sundhed og trivsel. Verdensmål 4 handler om, at alle skal have lige adgang til kvalitetsuddannelse – herunder også sårbare og udsatte grupper. Så når man med fokus på mental og social trivsel rækker ud til alle studerende for som forening at inkludere dem i et aktivt studiemiljø, er man godt i gang med at bidrage til de to mål.

Redaktionen afsluttet: 30.11.2020