Skip to main content

Uddannelsens forløb

Fagene på sidefaget er samlæst med bacheloruddannelsen i statskundskab og du kan derfor læse mere om fagenes indhold, underviser, skema og eksamensform mv. på hjemmesiden for Statskundskab.

Sidefagsuddannelsen i samfundsfag, kandidatniveau, har fra sept. 2018 følgende opbygning

Sidefaget i samfundsfag på kandidatniveau består af 75 ECTS, hvoraf de konstituerende fagelementer udgør 55 ECTS.

I skemaet nedenfor kan du se hvornår fagene bliver udbudt, nogle af fagene udbydes med ét fast interval. Det giver dig fleksibilitet i forhold til at tilpasse tilvalget til din centralfagsuddannelse.

 

Ud over de konstituerende fag indeholder tilvalgsuddannelsen også 20 ECTS valgfrie fag.

Udbuddet af valgfrie politologiske fag varierer fra semester til semester. Har du spørgsmål til tilrettelæggelsen af din tilvalgsuddannelse er du velkommen til at kontakte den faglige vejleder.

Er du indskrevet på uddannelsen før sept. 2015 følger du en tidligere studieordning.

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 17.05.2023