Skip to main content

I dette råd vil du sidde helt i toppen af organisationen sammen med blandt andet ansatte, teknisk-administrative og andre relevante personer fra erhvervslivet. Det er en spændende mulighed for, at du kan have indflydelse som studerende, samt have en stemme vedrørende den strategiske ledelse af universitetet. Du vil have en funktionsperiode på 2 år, hvor der er mulighed for genvalg. Som medlem vil du blandt andet være med til at drøfte og beslutte ting som:

  • Hvordan bruger vi bedst universitetets penge?
  • Hvilken strategisk retning skal universitetet gå?
  • Hvordan udvikler vi bedst universitetets forskning og uddannelser?

Der er afsat 2 poster til studerende, hvor der i alt er 9 medlemmer.

NB: Bestyrelsen holder fire ordinære møder om året.

SDU valg

Læs mere

Sidst opdateret: 07.11.2022