Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2015 - forår 2016

Efterår 2015

Sammenlignende statskundskab (Comparative Politics)
Sociologi
Mikroøkonomi (for studerende optaget september 2014 eller før)
Metode 3 for sidefagsstuderende

oversigt over udbud af politologiske valgfag i efteråret 2015 finder du her

Forår 2016
Fagbeskrivelserne er godkendt af studienævnet. Mindre rettelser kan fremkomme frem til semesterstart.
Metode 2
Economic principles and politics

politologiske valgfag i foråret 2016:
Kommunalpolitik
New Wars and Conflict
Policy Evaluation
Resultatbaseret ledelse: Styring, motivation eller læring?
Samspillet mellem politikere og embedsmænd
Seminarfag: Kausalanalyse i offentlig politik
Seminarfag: Resultatbaseret ledelse: Styring, motivation eller læring
Seminarfag: Voters, Parties and Government
Strategisk ledelse
The Ethics of War and Peace
The Laws of War
Understanding contemporary conflicts
Videregående kvalitativ metode
Voters, Parties and Government - written exam 

Følgende fag har været annonceret på hjemmesiden men er blevet aflyst:
Aging, Generations and Social Policy (grundet for få tilmeldte)
Merchants, Guns and Lawyers; The Political Economy of Europe (grundet for få tilmeldte)
Politisk deltagelse
Politisk teologi og politisk religion
Seminarfag: Historical Institutionalism (grundet for få tilmeldte)
The Political Economy of Transition in Europe: From the Collapse of Socialism to the Global Financial Crisis (grundet for få tilmeldte)

Sidst opdateret: 11.05.2023