Skip to main content

Normalside - hvad er det?

En opgaves maksimale sidetal beregnes som X sider á 2.400 anslag, inklusive mellemrum og noter. 
Med mindre andet er specificeret i fagbeskrivelsen indgår bilag, indholdsfortegnelse og litteraturliste ikke i opgavens sideantal. 

Den enkelte studerende skal beregne sin opgaves samlede længde på denne måde og angive resultatet på opgavens forside.

Du kan finde en skabelon til en standardforside her

Sidst opdateret: 07.11.2022