Skip to main content

Eksamensplan

Eksamensplaner:

Vær opmærksom på, at der kan være valgfag, der ikke bliver oprettet, og at denne information først foreligger, når fristen for undervisningstilmelding er udløbet. 

 

Forårssemesteret 2024

Politikugen 2024 (S24).
Der tages forbehold for ændringer.

Eksamen forår/sommer 2024
Der tages forbehold for ændringer.

Sommerskolefag eksamen S24. (Vil blive tilgængelig senere på semesteret).
Der tages forbehold for ændringer.

 

Efterårssemesteret 2023

Eksamen efterår/vinter  2023.   
Der tages forbehold for ændringer.

 

Bemærk:  Information vedrørende eksamener udbudt af et andet studienævn end Statskundskab skal findes under det pågældende studies eksamenssider.
Du finder eksamensinformationen via linket i højre side.


Offentliggørelsesdatoer for karakterer er senest 4 uger efter eksamensdatoen, dog undtaget bachelorprojekt og speciale, hvor offentliggørelsesdatoen for karakterer er  6 uger efter eksamensdatoen. I beregningen af de 4 uger/6 uger indgår juli måned ikke. 

Listerne for eksamensrækkefølge og lokalefordeling bliver senest offentliggjort 7 dage før en ordinær eksamen og 3 dage før en omprøve.

Digital Eksamen

Bliv klogere på hvordan det fungerer.

Se mere

Har du spørgsmål til eksamen?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 06.03.2024