Skip to main content

Studienævn

Studienævnet godkender læseplaner, forbereder forslag til studieordning, behandler henvendelser fra studerende, og tager sig af generelle spørgsmål vedrørende de tilhørende uddannelser.

Ansøgninger til studienævnet skal sendes via studyboard.sdu.dk og skal være studienævnet i hænde senest 14 dage (10 arbejdsdage) før et møde.

Har du spørgsmål i forbindelse med ansøgning til studienævnet, eller skal du eftersende bilag til ansøgning, bedes dette sendt til snsjse@sam.sdu.dk. Vær venlig at skrive uddannelsesnavn først i emnefeltet og huske at oplyse cpr.nr.

Mødedatoer  2019 (find dagsordner og referater nederst på siden)

 • 24. januar
 • 19. februar
 • 19. marts
 • 23. april
 • 14. maj
 • 11. juni             
 • 20. august
 • 17. september
 • 22. oktober
 • 19. november
 • 10. december
 

Bemærk at henvendelser skal være studienævnet i hænde senest 14 dage (10 arbejdsdage) før et møde.

Ansøgninger vedr. særlige prøvevilkår så som forlænget tid til eksamen eller deltagelse i eksamen fra udlandet skal dog være modtaget senest den 30. marts for sommereksamen og 30. oktober for vintereksamen.

Du kan kontakte studienævnet på mail eller via telefon: 6550 2291 (åben mellem 10.00-14.00)

Medarbejderrepræsentanter 

 • Morten Kallestrup (Studieleder og studienævnsformand)

 • Marianne Ulriksen

 • Romana Careja

 • Gunnar Lind Haase Svendsen

 • Morten Skovsgaard

Studenterrepræsentanter

 • Kenneth Skovly Larsen (næstformand)
 • Katrine Bruun Rasmussen
 • Lykke Rasmussen
 • Julie Schneide
 • Sofie Exner Koch
Studienævnssekretærer 
 • Charlotte von Holstein (Europæiske studier i Sønderborg)
 • Bente Nielsen (Sociologi og kulturanalyse i Esbjerg
 • Liselotte Nielsen, Student Support (Statskundskab, Samfundsfag, Journalistik, International Security and Law og Comparative Public Policy and Welfare Studies i Odense)
 • Sara Ketelsen, Student Support (Statskundskab, Samfundsfag, Journalistik, International Security and Law og Comparative Public Policy and Welfare Studies i Odense)
 • Eike Niebuhr, Academic Support (Statskundskab, Samfundsfag, Journalistik, International Security and Law og Comparative Public Policy and Welfare Studies i Odense)
 

 

Dagsordener og referater

  
Ansøgning til studienævnet!

Klik her...

Sidst opdateret: 26.08.2021