Skip to main content

Eksamen

Det er din pligt som studerende at være orienteret om regler for eksamen. I menuen til højre finder du vigtig information om eksamen.

Eksamensplaner:

Vær opmærksom på, at der kan være valgfag, der ikke bliver oprettet, og at denne information først foreligger, når fristen for undervisningstilmelding er udløbet. 

Såfremt du ikke kan finde eksamensdatoerne på dine fag: Se venligst Eksamenssiden for MOISL eller Welfare. 

Efterårssemesteret 2021

Ordinær eksamen i januar 2022  Offentliggøres senest 1. november 2021 . Der tages forbehold for ændringer.

Reeksamen i februar og marts 2022 Offentliggøres senest 1.november 2021. Der tages forbehold for ændringer.

Forårssemesteret 2022

Politikugen 2022 (S22). Der tages forbehold for ændringer.

Eksaminer i løbet af semestret - Forår 2022
Denne eksamensplan er kun for eksaminer, der afvikles i løbet af semesteret. Der tages forbehold for ændringer.

Ordinær eksamen  S22. Offentliggøres senest 1. maj 2022 . Der tages forbehold for ændringer.

Reeksamen S22.  Offentliggøres senest 1. maj 2022 . Der tages forbehold for ændringer.

---o---

Bemærk:  Information vedrørende eksamener udbudt af et andet studienævn end Statskundskab skal findes under det pågældende studies eksamenssider.
Du finder eksamensinformationen via linket i højre side.


Offentliggørelsesdatoer for karakterer er senest 4 uger efter eksamensdatoen, dog undtaget bachelorprojekt og speciale, hvor offentliggørelsesdatoen for karakterer er  6 uger efter eksamensdatoen. I beregningen af de 4 uger/6 uger indgår juli måned ikke. 

Fordelingslister i Digital Eksamen

Som følge af nye databeskyttelsesregler vil fordelingslister fremover blive offentliggjort i Digital Eksamen senest 3 hverdage før prøvestart. For bachelorprojekter og specialer gælder 7 dage. 
Bemærk, at fordelingslisterne offentliggøres under den konkrete eksamen – under Eksamensinformation.
Hvis ikke din eksamen fremgår i Digital Eksamen senest 3 (7 for bachelor- og specialeprojekter) hverdage før prøvestart, , bedes du derfor kontakte Studieadminstrationen på 6550 2290 eller SPOC.

Er du indskrevet på et andet fakultet, men følger ét eller flere fag på Samfundsvidenskab?
Kontakt os her ved spørgsmål om undervisning - eller her vedrørende spørgsmål om eksamen.

 

Nyt system på SDU: Digital Eksamen
Mød dit nye system, når du skal til digital eksamen og bliv klogere på, hvordan det fungerer.
SE MERE

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer
Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen
Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag. Hvis du oplever sammenfald i eksamensdatoer, skal du kontakte Studiekontakten (Studiekontakten@sam.sdu.dk) som vil forsøge at hjælpe med en løsning.

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)
Du kan tilmelde dig via Studenter-selvbetjeningen.

Mødetidspunkt ved skriftlige eksaminer

Husk, at du skal møde 1 time før start ved skriftlige eksaminer, og sidde på din plads 30 min. før. Kommer du senere end de 30 min., tæller det som et eksamensforsøg.

Eksamensrækkefølgen

Bemærk, at du ikke kan komme med særlige ønsker til eksamensrækkefølgen ved mundtlige eller skriftlige eksaminer. Den eneste undtagelse er, hvis du har to eller flere eksamener, der falder på samme dag. Hvis du oplever sammenfald i eksamensdatoer, skal du kontakte Studieadministrationen som vil forsøge at hjælpe med en løsning.

Eksamen

Husk at tilmelde dig til omprøven (reeksamen)

Du kan tilmelde dig via Studenter-selvbetjeningen.

Læs mere her...

Sidst opdateret: 26.08.2021