Skip to main content
Psykologi (sidefag)

Studieordninger

Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform - bachelorsidefag
Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform - kandidatsidefag, 45 ECTS
Sammenhæng mellem læringsmål, undervisnings- og prøveform - kandidatsidefag, 75 ECTS

Sidefagsstudieordninger fra 1. september 2016:
Studieordning for bachelor sidefag i psykologi 2016, med rettelser pr. 1. marts 2017

Studieordning for kandidat sidefag i psykologi 2016

De generelle bestemmelser, som findes i gældende studieordninger, er fælles for alle uddannelser ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og er fra 1. september 2016 gældende for alle tidligere studieordninger.

Gamle sidefagsstudieordninger fra 2013:
Studieordning for bachelor sidefag i psykologi

Studieordning for kandidat sidefag i psykologi

Sidst opdateret: 12.07.2022