Eksamen

Eksamensinformation:

Du er automatisk tilmeldt eksamen, hvis du er undervisningstilmeldt.

Er du ikke undervisningstilmeldt, har du ikke bestået et fag, eller har du tidligere deltaget i undervisningen, og kun ønsker at blive eksamenstilmeldt, skal du tilmelde dig via studenter-selvbetjeningen https://sso.sdu.dk

FRISTER FOR TILMELDING TIL EKSAMEN:

  • 1.-15. september (efterårssemestre)
  • 1.-15. februar (forårssemestre)
  • Tilmelding til omprøve skal ske til eksamenskontoret@sdu.dk senest en uge efter karakterens offentliggørelse.

Eksamensafmelding:
Når du tilmelder dig et fag, bliver du automatisk tilmeldt eksamen, og du kan ikke afmelde dig eksamen igen. Du har således brugt et eksamensforsøg, hvis du ikke deltager i eksamen, eller hvis du afleverer blankt. Dumper du, eller udebliver du fra den ordinære eksamen (1. prøveforsøg), vil du automatisk blive tilmeldt omprøve (reeksamen) i samme eksamenstermin. Som oftest ligger den ordinære eksamen for forårets fag i maj eller juni med omprøve i august. Efterårets fag holder oftest ordinær eksamen i december eller januar med omprøve i februar.

Er du tilmeldt et fag som du tidligere har brugt to eksamensforsøg i, har du mulighed for at afmelde dig eksamen i det pågældende fag. Afmeldingsfristen er 14 dage før eksamen. Du kan afmelde dig det 3. forsøg inde på studenter-selvbetjeningen.

Digital eksamen:
Pr. 1. februar 2012 overgår SDU til digital eksamen. Læs ang. dette Håndbog for studerende.

-------------------------------------------------------------------------------