Skip to main content

SMARTE mål

Gør dine mål gode ved at gøre dem "SMARTE";

S - Specifikke
M - Målbare
A - Accepterede og meningsfulde
R - Realistiske
T - Tidsfaste
E - Evalueret 

Specifikke mål 

Et specifikt mål er meget præcist og konkret defineret. Her er et par eksempler: Når studiedagen er slut, har jeg; 

 • Både skimmelæst og dybdelæst kap 4
 • Genfortalt for min væg om de fem vigtigste nøgleord fra undervisningen i går
 • Gennemgået 10 flashcards med min studiemakker
 • Været til vejledning og fået svar på mine mine spørgsmål 

Målbare mål 

Når du planlægger dine mål, så sørg for at det er tydeligt for dig, hvornår de er færdige. Her er et par idéer; 

 • Formuler dine mål i datid
 • Skriv dine studieaktiviteter på en post-it seddel
 • Lav afsnitoverskrifter i pensum om til spørgsmål, og lav noterne som svar på dine "egne" spørgsmål
 • Beslut dig for hvornår noget er godt nok 
 • Lad din arbejdstid styres af en timer (brug pomodoroteknikken)

Accepterede- og meningsfulde mål

De mål du planlægger skal være nogle, som du har lyst til at gennemføre. Deri ligger det accepterede. Nogle gange skal man lave noget, som man ikke gider at lave, og så er det vigtigt at målet er meningsfuldt. Her er et par idéer til at gøre mål accepterede og meningsfulde;

 • Sid et godt sted, der er rart for dig at være på dagen
 • Snak med underviser om hvorfor I skal gøre og lære netop disse ting
 • Læs i studieordningen og fagbeskrivelserne for at se det større formål 
 • Udfør studieaktiviteterne sammen med andre - eller alene, hvis det er bedre for dig
 • Planlæg pauser og  fritidsaktiviteter, så du kan glæde dig til dem

Realistiske mål

Dine mål skal være realistiske for dig at nå, inden for de ressourcer og den tid du har til rådighed. Her er et par idéer til dette; 

 • Planlæg buffertid f.eks. sidst på dagen, hvor du kan skubbe opgaver til, hvis du ikke når dem i den planlagte tid
 • Lav både en semesterplanlægning, en ugeplanlægning samt en studiedagsplanlægning
 • Accepter at du ikke kan gøre det perfekt, og lad en f.eks. en timer afgøre om du er færdig med opgaven i stedet for indholdet
 • Lav en liste af folk, der kan hjælpe dig, og vær god til at bede om hjælpen 

Tidsfaste mål

Beslut dig for hvornår din studiedag starter og hvornår den slutter. Beslut dig for hvor længe du arbejder af gangen, og hvornår og hvor længe du holder pause;

 • Brug en timer til at time din arbejdstid og din pausetid
 • Hold fri, når du har fri. Arbejd, når du skal arbejde
 • Læg alt andet end det du skal bruge til studierne væk, når du studerer 
 • Læg dine studiesager væk, når du har fri

Evaluer dine mål

Juster løbende dine milepæle, mål og aktiviteter, så de passer til din dagligdag og den nye viden om emnet du får dig;

 • Undersøg om milepæle mål og aktiviteter stemmer overens med kravene fra studieordning, fagbeskrivelser og læseplanen
 • Snak med studiegruppen og evaluer sammen med dem 
 • Bestem dig for hvor ofte og hvornår semesterplanen og ugeplanen skal opdateres 

Sidst opdateret: 28.05.2022