Skip to main content

Uddannelsens forløb

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget.


Dit sidefag på din bachelor er normeret til 45 ECTS, hvilket svarer til ¾ års fuldtidsstudier.  Dit sidefag på din kandidat er på Humaniora normeret til 50 ECTS (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor du følger 30 ECTS hvert semester.

Forskellen på tilvalg og sidefag er, at tilvalg kan du kun læse på din bachelor, mens du kan læse et sidefag på både din bachelor og kandidat. Samtidig er sidefag gymnasierettede. Dvs. at hvis du overvejer at uddanne dig til gymnasielærer, så skal du vælge et sidefag. Du kan dog også bruge et sidefag til andet end det.

Læs mere om hvad der skal til for at blive gymnasielærer.

Sidefag på bachelor er altid placeret i slutningen af uddannelsen, mens sidefag på kandidat altid er placeret i begyndelsen af uddannelsen.
De fleste tilvalg/sidefag har følgende placering og vægtning*:

Bachelor  ECTS
 5. semester  15 ECTS
 6. semester  30 ECTS
Kandidat ECTS 
 1. semester  30 ECTS
 2. semester  20 ECTS

*Strukturen for uddannelser med propædeutik er anderledes .

Du kan se placeringen af dit sidefag i studieordningen for dit centralfag.

Hvis dit centrale fag og dit sidefag er på to forskellige fakulteter skal du være opmærksom på, at du skal læse 30 ekstra ECTS på din kandidat (25 ekstra ECTS på dit tilvalg/sidefag og 5 ekstra ECTS på dit centralfag). Dvs., at din uddannelse bliver forlænget med ½ år. 

Læs mere om tilvalg/sidefag på et andet fakultet eller universitet.

  
Har du brug for hjælp?

Sidst opdateret: 14.11.2023