Skip to main content

Eksamensplan

Der sker ofte ændringer i eksamensplanen, så tjek altid dit eksamenstidspunkt i eksamensplanen her på siden og på Digital Eksamen, som er SDU's eksamensplatform. 

Sekretariatet planlægger eksamen, og kan ikke tage hensyn til ønsker i forhold til eksamenstidspunktet. Hvis du er i en særlig situation, fx hvis du har flere eksamener på samme dag, kan du kontakte din studiesekretær, som kan hjælpe med at finde en løsning.

Du kan se eksamensplanen på denne side senest 1. maj (sommereksamen) og 1. december (vintereksamen).


Eksamensdatoer:

Eksamensplan ordinær

Eksamensplan re- og sygeeksamen

Sekretariatet for Medievidenskab forbeholder sig retten til at ændre i eksamensplanerne.

-----------------------------------------------------------------------------------

Skriftlige hjemmeopgaver, 3 dages opgaver, ugeopgaver samt kvittering for aflevering:

Alle opgaver afleveres elektronisk på SDU's digitale platform.

Der vil blive lavet afleveringssteder under de respektive fag.

Kvittering for aflevering af opgaven får du på SDU's digitale platform ved at trykke på My grades/receipts.

 

                 Har du spørgsmål til din eksamensplan?

➤ Kontakt din Studiesekretær.

 

 

Sidst opdateret: 14.11.2023