Skip to main content

Uddannelsens forløb

Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation på bachelorniveau er ved Syddansk Universitet et fuldtidsstudium på 45 ECTS. Hertil kommer et centralt fag på 135 ECTS.

Tilvalget består af 4 obligatoriske fag og 10 ECTS valgfag, hvor både kerne- og valgfag er relateret til marketing, branding og kommunikation
Uddannelsens sammensætning ser ud som følger:

 

1. semester

Forbrugeradfærd (5 ECTS)

Valgfag (10 ECTS)*

*Som valgfag kan der vælges imellem et projektorienteret forløb, seminar eller valgfag.

 

2. semester

Organisationsforståelse og kulturanalyse (10 ECTS)

Brand Management and Marketing Communication (10 ECTS)

Marketing (10 ECTS) 

Har du spørgsmål til uddannelsens opbygning?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 29.11.2022