Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2015/forår 2016

Fagbeskrivelser for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation:

Mindre ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

Efterårssemesteret 2015:

Kernefag:
Brand Management
Forbrugeradfærd (udbudt af Studienævn for Cand.negot.)

Valgfag:
Projektorienteret forløb*
Krisekommunikation og PR
Seminar

Valgfag udbudt af andre studienævn:
Mundtlig kommunikation 1 (engelsk) (udbudt af Studienævn for Cand.negot.)
Kultursociologi (udbudt af Studienævn for Cand.negot.)


Forårssemesteret 2016:
Mindre ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

Kernefag:
Markedskommunikation og reklame
Organisationsforståelse og -kulturanalyse
Marketing

* Tilmelding sker via Studentselvbetjeningen, men der skal også afleveres en vejlederkontrakt, for at du er korrekt tilmeldt seminaret/Projektorienteret forløb. Vejlederkontrakten kan findes under menupunktet: "Blanketter og vejlederaftaler". Bemærk: Du skal selv finde et emne for seminar og en vejleder, der vil vejlede i emnet og godkende på den digitale kontrakt.

Sidst opdateret: 29.11.2022