Skip to main content

Fagbeskrivelser efterår 2014/forår 2015

Fagbeskrivelser for Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation:

Efterårssemesteret 2014:

Kernefag:
Brand Management
Forbrugeradfærd (udbudt af Studienævn for Cand.negot.)
Marketing


Valgfag:
Projektorienteret forløb
International Service Management
Krisekommunikation og PR

Valgfag udbudt af andre studienævn:
Engelsk mundtlig kommunikation (udbudt af Studienævn for Cand.negot.)
Kultursociologi (udbudt af Studienævn for Cand.negot.)
Interkulturel kommunikation (udbudt af Studienævn for International Virksomhedskommunikation)

Forårssemesteret 2015:

Mindre ændringer kan forekomme frem til semesterstart.

Kernefag:
Markedskommunikation og reklame
Organisationsforståelse og -kulturanalyse

Som de eneste valgfag i forårssemesteret udbydes:
* Projektorienteret forløb
* Seminar
Interkulturel Kommunikation

* Tilmelding sker via Studentselvbetjeningen, men der skal også afleveres en vejlederkontrakt, for at du er korrekt tilmeldt seminaret/Projektorienteret forløb. Vejlederkontrakten kan findes under menupunktet: "Blanketter og vejlederaftaler".

Sidst opdateret: 29.11.2022