Skip to main content

Få styr på eksamen

 

Eksamen er en pædagogisk øvelse, hvor du skal vise det, du har lært. Eksamen kan foregå på flere forskellige måder, blandt andet:

  • Skriftlige afleveringer, der løbende skal afleveres undervejs i semestret.
  • Større skriftlige opgaver. I nogle tilfælde vælger du emnet, andre gange får du defineret en opgave. De større skriftlige opgaver kan være individuelle eller i grupper. Af og til afsluttes de med et mundtligt forsvar. 
  • Mundtlige eksamener, hvor du i nogle tilfælde trækker et emne og taler med underviser/censor om det. 
  • Aktiv deltagelse i undervisningen. Underviseren vurderer om hver enkelt studerende har deltaget (aktivt) i undervisningen. Eksamen kan fx være bestået alene ved aktiv deltagelse. Andre gange gælder aktiv deltagelse som en del af eksamen, i supplement til en mindre eksamen når semestret er slut.
  • Og mange andre former

Det er en god idé at undersøge, hvilke eksamensformer dit kursus har allerede fra begyndelsen af semesteret. Dermed kan du gennem semesteret forberede dig bedst muligt til eksamen.

Hvad bliver belønnet til eksamen?
Hvert kursus har lærings- og kompetencemål. Eksamen handler om at vurdere i hvilken udstrækning du har opnået disse læringsmål. 

Hvis du ikke får en god bedømmelse til eksamen, skyldes det altså, at du ikke har opnået lige præcis den læring som var formålet med kurset. Du kan sagtens have læst og forberedt dig flittigt, men har du fokuseret din indsats i den forkerte retning går det galt. Det er fx utilstrækkeligt at du ved alt om et emne, hvis målet er at du kan perspektivere og sammenligne emnerne. 

Få styr på hvad målet er for din eksamen i fagbeskrivelsen

Karakterer for skriftlige eksamener offentliggøres senest 4 uger efter eksamens afholdelse. Bedømmelsen af både bachelorprojekt og speciale skal offentliggøres senest 6 uger efter aflevering (juli måned indgår ikke i beregningen af hverken de 4 eller de 6 uger).

Hvor ser jeg mine eksamensresultater? 
Du får din bedømmelse via selvbetjeningen - her kan du også lave en eksamensudskrift.


Har du brug for hjælp til at håndtere eksamenssituationen kan du få hjælp.

Gode webressourcer om eksamenshåndtering og eksamensangst:

Har du spørgsmål til eksamen?

Kontakt os på SPOC

Sidst opdateret: 28.02.2024