Skip to main content

Uddannelsens forløb

Herunder kan du se en oversigt over, hvordan din uddannelse er opbygget. 

Dit tilvalg på din bachelor er normeret til 45 ECTS (ECTS er en fælles europæisk standard for videregående uddannelsers arbejdsmæssige belastning). 60 ECTS er 1 års fuldtidsstudium, og vi forventer derfor du følger 30 ECTS hvert semester.

Placering af tilvalg
Du kan se placeringen af dit tilvalg i studieordningen for dit centralfag. De fleste tilvalg har følgende placering og vægtning:

Bachelor  ECTS
 5. semester  15 ECTS
 6. semester  30 ECTS

 


Uddannelsen svarer til det etårige tilvalg, men er tilrettelagt, så den strækker sig over 2 år. 
Har du brug for hjælp?

Sidst opdateret: 12.04.2024