Skip to main content
Kemi (sidefag)

Studieaktivitet

Når du modtager SU, skal du være studieaktiv (ekstern side).

Aktivitetskontrol

Efter hver eksamenstermin (inkl. reeksamenstermin) henholdsvis marts og september bliver det kontrolleret, om du opfylder aktivitetskravene.

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november.

 

Iflg. SU-lovgivningen må man være max. 30 ECTS forsinket på sin uddannelse.
Forsinkelsen beregnes ud fra det antal SU-klip, du har brugt på uddannelsen, målt i forhold til de antal ECTS-point. du har bestået på din uddannelse.

For at være studieaktiv skal du som minimum have deltaget i en eksamen ved din første eksamenstermin.

At du har bestået en eventuel studiestartsprøve, gælder ikke som deltagelse i en eksamen.

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november. Din SU kan først genoptages, når du har deltaget til en eksamen.

Du bedes kontakte os, når du har deltaget til en eksamen.

Kontrollen foretages efter nogle målepunkter, og ved det nævnte klipforbrug, skal du som minimum have bestået det angivne antal ECTS-point, se nedenstående skema

Du kan selv følge forholdet mellem dit SU-forbrug og dine ECTS i minSU - Se din SU- Studiefremdrift

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november. Din SU kan først genoptages, når du har bestået det antal ECTS, som du er forsinket med.

Studieaktivitetsmodel

Kontrollen foretages efter nogle målepunkter, og ved det nævnte klipforbrug, skal du som minimum have bestået det angivne antal ECTS-point se nedenstående skema. 

(Du kan finde dit klipforbrug i minSU -> se din SU -> klippekort).

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november.
Din SU kan først genoptages, når du har bestået det antal ECTS, som du er forsinket med. 

Du bedes kontakte os via SPOCnår du har bestået det antal ECTS, som du er forsinket med.

 

Hvis du er blevet forsinket grundet sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip
Forsinket?

Hvis du er blevet forsinket grundet sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip.

Sidst opdateret: 24.05.2023