Undervisning

Undervisningstilmelding:

Du har som studerende selv ansvar for at sørge for, at du bliver tilmeldt til undervisningen. Din undervisningstilmelding er samtidig en tilmelding til eksamen.

Du tilmelder dig til undervisningen via Student-selvbetjening i flg. perioder: 

Efterårets fag:    20. maj - 30. maj
Forårets fag:      20. november - 30. november

Manglende tilmelding til undervisningen eller ønske om tilmelding uden for undervisningstilmeldingsperioderne:

Studerende, har mulighed for at søge studienævnet om dispensation til at blive undervisningstilmeldt udenfor ovennævnte undervisningstilmeldingsperioder. En evt. ansøgning vil blive behandlet på det førstkommende studienævnsmøde. Ansøgningen skal sendes til studienævnet via SPOC.

Hvad gør jeg hvis jeg ikke kan tilmelde mig til undervisningen

Hvis det er inden for undervisningstilmeldingsperioden, så retter du straks henvendelse til eksamenskontoret  via SPOC.

Hvis det er uden for undervisningstilmeldingsperioden, gælder ovenstående retningslinjer for manglende tilmelding.

 
Syg til eksamen?

SDU har regler for, hvad du skal gøre.

Læs mere