Studieordninger

Studieordninger:

Pr. 1/9-2017 træder der en ny bachelorstudieordning i Idræt og Sundhed i kraft, og tilvalgsstudieordningen justeres tilsvarende, da den består af fag fra den "almindelige" bacheloruddannelse.

Studieordning - tilvalg - bachelor (.pdf)
Studieordning - tilvalg - kandidat (.pdf)

Studerende, som er startet på kandidat-delen pr. 1/9-2017 fortsætter på den nuværende studieordning SÅFREMT de starter med idrætsfag i efteråret E17.
Studerende, som starter med at følge fag fra sit centrale fag, skal have udarbejdet en individuel fagpakke for idrætsfagene, da studieåret E17/F18 er sidste gang de "gamle" fag udbydes. Henvendelse til studiekoordinator Susanne Nicolaisen snicolaisen@health.sdu.dk mhp. at få udarbejdet en fagpakke.

Studieordning (2013) - for studerende som er optaget på sidefag pr. 1. september 2013 (.pdf)

Studieguides:

Du finder de aktuelle studieguides via dette link.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies