Eksamen

Princip for udbud af prøver på bachelor-, kandidat- og tilvalgsuddannelserne i Idræt og Sundhed:

Der afholdes ordinær prøve i forbindelse med afvikling af modulets undervisning og at der afholdes omprøve i næstfølgende kvartal således at:

  • fag der har undervisning i efteråret og som afsluttes med prøve efter 1. kvarter, udbydes til omprøve efter 2. kvarter
  • fag der har undervisning i efteråret og som afsluttes med prøve efter 2. kvarter, udbydes til omprøve efter 3. kvarter.
  • fag der har undervisning i foråret og som afsluttes med prøve efter 3. kvarter, udbydes til omprøve efter 4. kvarter
  • fag der har undervisning i foråret og som afsluttes med prøve efter 4. kvarter, udbydes til omprøve efter 1. kvarter.

Eksamenstilmelding og afmelding
Når du tilmelder dig et fag, bliver du automatisk tilmeldt eksamen. Det er ikke muligt at blive afmeldt eksamen, medmindre der forelægger usædvanlige forhold. Du har således brugt et eksamensforsøg, hvis du ikke deltager i eksamen, eller hvis du afleverer blankt.

Du har også brugt et eksamensforsøg, hvis du ikke opfylder eventuelle forudsætningskrav for at deltage i eksamen. (Forudsætningskrav kan fx være undervisningsdeltagelse; et antal opgaver, som afleveres i løbet af semestret; en port folio, etc.)

Du kan her læse yderligere om ændringerne af fremdriftsreformen, som træder i kraft fra 1. september 2016.

Fag der udfases af studieordningen/ikke længere udbydes
For fag, der ikke bliver udbudt fremadrettet, har dit studie lov til at stille krav om, hvornår du senest skal have aflagt det 3. eksamensforsøg. Det vil fremgå af din studieordning, hvis dit studie har opstillet disse regler. Det gælder ofte for valgfag/emnefag, der kun udbydes en enkelt gang (fx af en gæsteunderviser). Her er det vigtigt, at du holder øje med eksamensformen, der er formuleret i fagbeskrivelsen.

Særlige prøvevilkår i forbindelse med eksamen (bl.a. ekstra tid):
Ansøgninger der vedrører eksaminer i 1. og 2. kvarter skal afleveres senest 2.uge i august måned og ansøgninger vedrørende eksaminer i 3. og 4. kvarter skal afleveres senest 1.uge af januar måned. Du kan finde ansøgningsskema under punktet Ansøgningsskemaer i venstre side af denne hjemmeside.

Information om eksamenssnyd / god akademisk skik:
Informationerne om eksamenssnyd, konsekvenser af eksamenssnyd samt reglerne om god akademisk skik er nu blevet opdateret af Studenterservice og kan findes her.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies