Skip to main content

FAQ

? Hvornår skal der afleveres petitum?
Svar: Der skal afleveres petitum i område 2-10.
Petitum for forårssemestrene skal være godkendt af underviseren og afleveres i ItsLearning senest d. 15. april.
Petitum for efterårssemestrene skal være godkendt af underviseren og afleveres i ItsLearning senest d. 15. november.
Petitumsskemaerne vil være at finde på ItsLearning.

? Hvornår kan jeg senest sende ansøgning om selvstuderet område?
Svar: Ansøgninger til selvstuderet område, skal være sekretariatet i hænde senest, hhv. 20. januar/20. august.
Blanketter dertil findes på hjemmesiden og ved Historiesekretariatet.

? Hvor finder jeg undervisningslokalet?
Svar: Du finder lokalet på kortet her og der findes også kort i A4 størrelse flere steder på gangene.

? Hvornår er fristen for tilmelding for Tilvalg?
Svar: Tilmeldingsfristen for Tilvalg for Humaniora er 1. april
Læs mere her

? Hvornår kan jeg se eksamensdatoer?
Svar: Rammedatoer for eksamen offentliggøres hhv. den 1. december/1. maj, og tidspunkterne offentliggøres ca. 10 dage før eksamensafholdelsen.
Tidsplaner for eksamen på Bachelor kan ses her
Tidsplaner for eksamen på Kandidat kan ses her

? Hvordan tilmelder jeg mig fag?
Svar: Du tilmelder dig fag på din selvbetjening. I tilfælde af at du har problemer i forbindelse med dette, kan du kontakte eksamenskontoret via dette link.

? Hvornår skal opgaver afleveres?
Svar: Alle opgaver skal være afleveret inden kl. 10 på afleveringsdagen på Blackboard.

? Hvordan tilmelder jeg mig mit 3. eksamensforsøg?
Svar: Du tilmelder dig via selvbetjening. Hvis du har problemer med dette, skal du kontakte eksamenskontoret via dette link, hvori du skriver navn, fødselsdag og hvilket fag du ønsker at gå til eksamen i.

? Hvordan framelder jeg mig mit 3. eksamensforsøg?
Svar: Du framelder dig eksamen via selvbetjening. Hvis du har problemer med dette, skal du kontakte eksamenskontoret via dette link senest 14 dage før eksamensdatoen, da det ellers vil tælle som et forsøg.

? Hvad er en normalside?
Svar: 2.400 tegn med mellemrum. Du kan læse om dette og meget mere om omfangsbestemmelser i studieordningen.

? Hvor finder jeg studieordningen?
Svar: Studieordning: Bachelor
Studieordning: Kandidat

? Hvornår er deadline for ansøgninger til studienævnet?
Svar: Deadline for ansøgninger til studienævnets møder er en uge før mødeafholdelse. Datoerne kan du se her

”Tip”
Husk at tjekke din mail jævnligt, da al information om dit studie formidles via din studentermail.

Har du nogle spørgsmål så kontakt sekretariatet eller den faglige vejleder.

Sidst opdateret: 09.01.2024