Skip to main content

Fødsels-støtte

Hvad er fødsels-støtte?

Fødsels-støtte er ekstra SU, som du kan få i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Siden den 1. august 2022 er kønnene blevet ligestillet i forhold til, at søge ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Ansøgningsprocessen er digitaliseret, og ansøgningerne laves i MinSU.

Den nye løsning gør, at studerende ikke længere skal sende dokumentation, når de søger ekstra SU til fødsel eller adoption, da Styrelsen automatisk henter dokumentation ved opslag i CPR.

Læs mere om fødsels-støtte på SU-styrelsens hjemmeside.

Du kan ikke få ”ekstra tillæg”, når du modtager fødsels-støtte, heller ikke hvis du har et barn i forvejen.

Læs afsnittet ”forbehold” på su.dk.

Du skal bruge din ekstra fødsesl-støtte i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen.

Du kan ikke overføre de ekstra fødsels-støtte til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra fødsels-støtte på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.


Har du spørgsmål eller brug for hjælp?

E-mail: Kontakt os via SPOC.

Telefon: 65501053 mandag, tirsdag og torsdag mellem klokken 10-12.

Sidst opdateret: 20.06.2023