Skip to main content
Fysik (sidefag)

Uforudsete hændelser i forbindelse med graviditet, fødsel og barsel

Opstår der noget uforudset i forbindelse med graviditeten, fødslen eller i barselsperioden, som påvirker dine mulighed for at studere og gå til eksamen, eller gør barselsperioden uhensigtsmæssigt placeret, kan du vælge at søge om dispensation fra gældende regler via dit studienævn.

læs mere om usædvanlige forhold og dispensationer.

Eksempler på usædvanlige forhold kunne være:

  • Du bliver syg i forbindelse med graviditeten.
  • Du nåede ikke eksamen på grund af sygdom eller fødsel.
  • Du troede, du kunne klare en eksamen, men på dagen bliver dit barn sygt.
  • Dit barn eller du selv er syg, og du ikke kan vende tilbage til studiet som planlagt

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Studenterservice, hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit fakultet eller studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

Sidst opdateret: 12.01.2024