Skip to main content

MitSDU

For studerende på Fysik (sidefag)

Kontaktinformation

Vejledning om dispensationer, merit, valg undervejs, individuelle studieforløb mv.

Læs mere om studievejlederne på Naturvidenskab


Behandling af ansøgninger om dispensation, merit osv.

Læs om hvordan du sender ansøgninger til studienævnet

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Studienævnssekretær Thomas Kragebæk
E-mail: natstudienaevn@sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studienævn for Farmaci

Studienævnssekretær Rikke Fisker Christensen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studie- og trivselsvejledning, studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Gå til Studie- og trivselsvejledningens sider

Særlig rådgivning og støtte til dig der har en psykisk diagnose eller neurologisk lidelse, en fysisk funktionsnedsættelse eller er ordblind/talblind.

Se SPS' side for kontaktoplysninger


Procesvejledning i forbindelse med litteratursøgning og opgaveskrivning.

Læs mere om bibliotekets tilbud og åbningstider


En selvstændig enhed uden for universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Se Studenterrådgivningens træffetid, adresse mv.

Studiesekretariat på Institut for Fysik, Kemi og Farmaci

Inger Rose Hansen – hvis det drejer sig om undervisning eller projekter
Telefon: 6550 2539
E-mail: irh@sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Tina H. Pedersen – hvis det drejer sig om eksamen eller DVIP/instruktorer
Telefon: 6550 2535
E-mail: tinahp@sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail


 

Sidst opdateret: 10.08.2023