Skip to main content

Studieblanketter

Projektblanketter

Projektkontrakter

Blanket til projektkontrakt

Læs mere om individuelle studieakvititeter

Bemærk: Hvis du ønsker at lave en individuel studieakvititet med en anden vægtning end 5, 10 eller 15 ECTS, findes der ikke en digital blanket til dette. Kontakt i stedet studievejlederne på Naturvidenskab for at få udleveret en blanket.

Du kan søge om dispensation til at ændre titlen på dit projekt, hvis du undervejs i forløbet finder ud af, at dit projekt tager en anden drejning end først antaget.

Du kan søge om dispensation til udsættelse af afleveringsfristen, hvis du kan dokumentere, at du ikke kan aflevere rapporten rettidigt på grund af usædvanlige forhold.

Bemærk, at udsættelse af afleveringsfristen først skal godkendes af din projektvejleder, derefter af instituttets undervisningsudvalg og endelig af studielederen. Det er derfor vigtigt, at du kontakter din projektvejleder, før du sender en ansøgning om udsættelse af afleveringsfristen.

Uanset om du søger om dispensation til titelændring eller til udsættelse af afleveringsfristen, skal du sende din ansøgning senest 4 uger før afleveringsfristen. Hvis du ikke overholder denne frist, vil din ansøgning ikke blive behandlet.

Søg om dispensation til projektændring

Undervejs i studiet

Undervejs i studiet

Sådan søger du optagelse på et tilvalg/sidefag

Bemærk: Hvis du ønsker at læse et tilvalg eller sidefag på et andet universitet, kræver det en forhåndsgodkendelse fra dit studienævn.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om tilladelse til at følge op til 30 ECTS kandidatkurser sideløbende med din bacheloruddannelse.

Sådan søger du om at tage kandidatkurser uden en afsluttet bacheloruddannelse.


Ind og ud af universitetet

Ind og ud af universitetet

Hvis du tidligere har læst på en anden uddannelse, eller hvis du allerede gør det, kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse på SDU.

Læs mere om, hvad du skal gøre.


Sagsbehandlingstid

Når du sender en ansøgning til studienævnet, kan der gå op til otte uger før du får svar på din ansøgning. Når studienævnet har truffet afgørelse i sagen, får du besked på din SDU-mail.

Du kan blive bedt om at eftersende yderligere dokumentation eller en uddybet begrundelse hvis studienævnet har brug for flere oplysninger for at kunne træffe afgørelse i din sag.

Har du spørgsmål?

Studievejlederne på Naturvidenskab er klar til at hjælpe dig med dine studierelaterede spørgsmål eller udfordringer.

Kontakt studievejlederne på Naturvidenskab

Sidst opdateret: 18.06.2024