Skip to main content

Jeg får data fra min vejleder

Når du får data fra din vejleder, er der en række ting du skal tage stilling til. Herunder finder du en tjekliste over ting, som du som minimum bør forholde dig til.

Hvis du har fået data fra din vejleder, som du kan bruge i din opgave/projekt, skal du bede din vejleder kontakte SDU RIO. Dette er for at sikre, at du og SDU lever op til databeskyttelsesreglerne.

Der er forskellige krav til håndtering og opbevaring af personoplysninger. Det skal ske på en betryggende måde – med en passende sikkerhed og privatlivsbeskyttelse. Det betyder, at du f.eks. ikke må have personoplysninger i din taske, på din Dropbox eller tale om det i offentlige rum. Se evt. disse gode råd for beskyttelse af data. 

Der er nogle systemer, der er mere sikre end andre. Du kan kontakte SDU IT og få hjælp til at vælge en sikker opbevaringsløsning eller se oversigten her.  Du kan  opleve, at en Sikker Server-løsning (S4) er det mest hensigtsmæssige i dit tilfælde. Dette vedrører særligt studerende indskrevet på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, men kan også være relevant for andre. Gå i dialog med din vejleder herom. 

Husk desuden at slette/makulere 'rådata' i form af  f.eks. lydfiler på optage device, papirspørgeskemaer ol., når du har flyttet det til en sikker opbevaringsløsning. 

Du anbefales desuden: 

  • At bruge en systematisk navngivning af filer, så data om en person nemt kan genfindes - f.eks. hvis vedkommende trækker sit samtykke tilbage.
  • Ikke at overføre data fra/til andre via. mail medmindre det sker via. en SDU-mail til en anden SDU-mail. Det er nemlig en usikker forbindelse. Husk at også kan deles via. Onedrive eller et krypteret USB-stick. 
Du har som en del af den plan du lavede i starten af dit projekt forholdt dig til sletning af data. Du skal selv sikre, at data slettes når du ikke længere har brug for dem. Personoplysninger indsamlet til en opgave/projekt skal som minimum slettes, når din opgave er bedømt og klagefristen er udløbet. 

 

Hvad skal du gøre, hvis udheldet er ude?

Er data kommet i uvedkommendes hænder? Har du mistet dem? Se hvad du skal gøre her.

Se her

Sidst opdateret: 20.06.2023