Skip to main content

Fagråd

Fagrådsmøder og opgaver

En gang i måneden afholdes der fagrådsmøde, som er uforpligtende og åbne for alle filosofistuderende. Til disse møder taler vi om og arbejder med studiemiljøet på filosofi. Møderne fungerer som et åbent forum for de studerende, hvor vi bl.a. taler om:

  1. Generel feedback til studiet og studienævnet
  2. Forslag og forespørgsler til studienævnet
  3. Forslag til tiltag på studiet – både fagligt og socialt

Fagrådet er samtidigt de studerendes mulighed for at få indflydelse på studiet og for at være med til at forme studiemiljøet. Hvis du har forslag, indvendinger eller problematikker til studiet, så skrive til filosofisk fagråds mailadresse og kom med til fagrådsmøderne.

Faglige og sociale aktiviteter

Samtidigt kan fagrådet hjælpe de studerende med at oprette arrangementer, bl.a. med hjælpe til at søge økonomiske midler ved studienævnet, booke lokaler m.m. Sociale aktivitet kan være faglig, såvel som festlige arrangementer – f.eks.:

  1. Foredrag – Filosofiske, akademiske eller noget helt andet
  2. Hyttetur og fester
  3. Filosofiske udflugter – Teater, biograf, museum m.m.

Fagrådet står desuden bag en række tiltag på filosofi, bl.a. Torsdagshygge, spildag og bestyrer øl/sodavands køleskabet i fagrådslokalet.

Medlemskab & Kontakt

Alle, der er indskrevet på filosofistudiet på SDU, er medlem af fagrådet og har dermed stemmeret ved de afholdte møder. Fagrådet holder møde en gang om måneden, men der kan indkaldes til ekstraordinære møder, hvis dette findes nødvendigt.

Du er altid velkommen til at skrive til fagrådet pr mail, med diverse former for henvendelser. 

Mailadresse

filosofi-fagraad@sdu.dk

Links

Filosofisk Fagråds Facebookgruppe  

 

    

Sidst opdateret: 13.11.2023