Skip to main content

Uddannelsens forløb

En fuldtidsstuderendes arbejdsbelastning svarer til 30 ECTS pr. semester.

Et sidefag er normeret til 45 ECTS på bachelordelen og 45-75 ECTS på kandidatdelen.

Find det rigtige bachelorforløb

Hvis du har et naturvidenskabeligt centralt fag, skal du følge bachelorforløbet der er navngivet ud fra det år, du er optaget på dit centrale fag.

Hvis du har et humanistisk, samfundsvidenskabeligt eller sundhedsvidenskabelig centralt fag, skal du følge bachelorforløbet der er navngivet ud fra det år, du er optaget på sidefaget.

Overgangsordning – når et kursus bliver nedlagt

Hvis et kursus i dit studieforløb ikke længere udbydes, kan du finde en erstatning i overgangsordningen.

Send en e-mail til studievejlederne på Naturvidenskab på studyscience@sdu.dk hvis der ikke fremgår en løsning af overgangsordningen.

Har du spørgsmål?

Studievejlederne på Naturvidenskab er klar til at hjælpe dig med dine studierelaterede spørgsmål eller udfordringer.

Kontakt studievejlederne på Naturvidenskab

Sidst opdateret: 18.06.2024