Skip to main content

Studiementor/faglig vejleder

En studiementor er i tæt dialog med studieledelsen og inddrager sin ekspertise i sit arbejde.

Hvorfor søge hjælp?
Både som kommende og nuværende studerende kan du få sparring, viden og gode råd om studielivet på uddannelsen, fx:

 • Studielivet og miljøet på din uddannelse
 • Uddannelsens uformelle praksisser og uskrevne regler

 Du kan også få sparring og rådgivning vedr. de faglige forhold på uddannelsen, fx

 • Kurser, linjer og specialiseringers faglige indhold
 • Krav og indhold til specifikke projekter og opgaver - herunder dine faglige udfoldelsesmuligheder
 • Faglige prioriteringer og uddannelsens faglige progression
 • Forventninger til dig som studerende - herunder akademisk niveau, arbejdsindsats osv.
 • Faglige spørgsmål i forbindelse med meritansøgninger (fx i forbindelse med praktik og udlandsophold)
 • Valg af vejleder til projekter og specialer


Kontakt din studiementor

Din studiementor er Anne-Mette Mandel Refskou.

Lokale: Ø9-306c-1

Kontakt: vejlederda@sdu.dk

Du kan få vejledning på følgende måder: 

 • Book tid til vejledning - Skriv en mail til mig for at booke et vejledningsmøde.
 • Bliv ringet op - Skriv en mail til mig for at booke et telefonmøde. Oplys dit telefonnr. i mailen. 
 • Skriv en mail til mig

Sidst opdateret: 13.11.2023