Skip to main content

Denises fortæling om at blive kandidatstuderende fra en professionsbachelor

De tre største udfordringer ved at være kandidatstuderende

For det første den akademiske argumentation. Dermed ikke sagt at man kun kan argumentere, når man læser på universitetet. Men personligt synes jeg, at det var enormt svært at finde frem til teksternes hovedbudskab, især når det drejede sig om de mere kringlede teorier med højt abstraktionsniveau.

For det andet en samlet pakke af planlægning, koncentration og tidsforbrug. Jeg ser mig selv som meget struktureret og god til at få lagt realistiske planer, men det kan være enormt udfordrende at sidde stille og koncentrere sig en hel dag, når man er vant til at bruge det meste af sin arbejdsdag på benene.

Herudover måtte jeg affinde mig med, at det antal timer til forberedelse, der var angivet i studieordningen, kun var vejledende. Alt efter fag, undervisningens emne, tekstens beskaffenhed og egen dagsform, var tidsforbruget meget forskelligt og helt overordnet bare større end forventet.

Inden studiestart lånte jeg bøger om studieliv for at forberede mig

Jeg havde allerede inden start på studiet gjort mig nogle tanker om mulige udfordringer og fik derfor bl.a. lånt en god håndfuld bøger på biblioteket, som jeg kiggede i efter arbejde og i weekenderne op til studiestart. 

  • Jensen, Leif Becker, Fra Patos til Logos, Roskilde Universitetsforlag, 2004
  • Stray Jørgensens, Peter, Studielæsning på videregående uddannelser ,  samfundslitteratur, 2008
  • Graugaard, W.G. og Pabe, T., Studieliv uden stress, Turbine, 2014

Stray har fulgt mig gennem hele første semester og dels givet mig bedre forståelse for mystikken omkring akademisk retorik og givet mig konkrete værktøjer i forbindelse med læsning af diverse tekster. Med hensyn til koncentrationen har jeg haft god gavn af intervallæsning. For mit vedkommende har 45 minutters læsning efterfulgt af 15 minutters pause fungeret rigtig godt. Og så vil jeg i øvrigt nævne, at jeg hele tiden har holdt fast i, at min start på uddannelsen skulle være en god oplevelse, hvorfor jeg udover det mere faglige også søgte inspiration til håndtering af studielivet i bl.a. bogen "Studieliv uden stress".

 

Det bedste ved at være startet på kandidaten er at jeg har lært meget mere end forventet

Det bedste er helt klart, at jeg er blevet introduceret til og har lært meget mere end forventet. Selvom uddannelsen ikke på samme måde er praksisnær som min professionsbachelor, så kan jeg relatere den viden og de kompetencer, jeg allerede nu har erhvervet helt ned til de mest basale dagligdagsting. Ting jeg ikke har bemærket eller har undret mig over, som jeg har fået lov til at se med helt nye briller.

 

Mine gode råd

  • At man ikke kan planlægge det hele på forhånd
  • At man er nødt til at prioritere
  • At man skal gøre det, der fungerer godt for en selv
  • At der kan hentes meget information i studieordningen og at det hele er en læringsproces
  • Sidst men ikke mindst vil jeg fremhæve studiegruppen som kæmpe ressource

Sidst opdateret: 07.02.2024