Skip to main content

Sådan bliver du gymnasielærer

Faglig kompetence

For at leve op til de formelle krav for at undervise i et fag på gymnasieniveau skal du have bestået mindst 90 ECTS inden for bestemte områder af faget. Det er det, som svarer til et sidefag.

Et sidefag er opbygget sådan, at du kan opnå de krævede kvalifikationer inden for det pågældende gymnasiefag, hvis du tager  sidefaget på både bachelor- og kandidatniveau.

For at opnå faglig kompetence til at undervise på gymnasieniveau i både dit centrale fag og dit sidefag, skal du skal følge samme kombination af centralt fag og  sidefag på både bachelor- og kandidatniveau.

Hvis du har et humanistisk eller samfundsvidenskabeligt centralt fag, skal du være opmærksom på, at dit sidefag fylder 120 ECTS i stedet for 90 ECTS, hvilket betyder, at din kandidatuddannelse vil tage 2,5 år i stedet for 2 år. Ved at vælge et sidefag på et andet fakultet end dit centrale fag tager du hul på et helt nyt vidensområde, og derfor skal du bruge et ekstra semester på at opnå tilstrækkeligt med kvalifikationer, for at kunne undervise i sidefaget. Du kan søge om ekstra SU-klip til det ekstra semester.

Gymnasiepraktik

Hvis du vil være gymnasielærer, kan det være en god idé, at du prøver at undervise og forholde dig teoretisk til din egen undervisningspraksis.

Hvis du har et naturvidenskabeligt centralfag, har du mulighed for dét på din kandidatuddannelse, hvor du kan vælge kurset NAT808: Undervisningspraksis i de naturvidenskabelige fag (10 ECTS) som en del af den valgfrie pulje på dit centrale fag.

Hvis NAT808 ikke passer ind i dit studieforløb, kan du alternativt vælge kurset Undervisning og praktik (10 ECTS), som udbydes af Det Humanistiske Fakultet to gange om året. I så fald skal du søge Det Naturvidenskabelige Studienævn om en forhåndsgodkendelse af merit.

Spørg gerne studievejlederne på Naturvidenskab, hvis du er i tvivl.

Pædagogikum

Når du skal undervise i gymnasieskolen, skal du også bestå et såkaldt pædagogikum for at supplere dine faglige kompetencer med pædagogiske kompetencer.

Læs mere om pædagogikum hos Gymnasieskolernes Lærerforening

Du kan også undervise andre steder

Med en kandidatuddannelse kan du komme til at undervise mange forskellige steder, blandt andet på professionshøjskoler, CVU'er, erhvervsakademier, tekniske skoler og i private virksomheder, eksempelvis sprogskoler, kursusvirksomheder, konsulentfirmaer og lignende.

Kravene her er ikke de samme som i gymnasieskolen. Her er det op til den enkelte arbejdsgiver at vurdere, om du lever op til deres krav.


Sidst opdateret: 10.08.2023