Skip to main content

Studieaktivitet

Når du modtager SU, skal du være studieaktiv (ekstern side).

Aktivitetskontrol

Efter hver eksamenstermin (inkl. reeksamenstermin) henholdsvis marts og september bliver det kontrolleret, om du opfylder aktivitetskravene.

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november.

 

Iflg. SU-lovgivningen må man være max. 30 ECTS forsinket på sin uddannelse.
Forsinkelsen beregnes ud fra det antal SU-klip, du har brugt på uddannelsen, målt i forhold til de antal ECTS-point. du har bestået på din uddannelse.

For at være studieaktiv skal du som minimum have deltaget i en eksamen ved din første eksamenstermin.

At du har bestået en eventuel studiestartsprøve, gælder ikke som deltagelse i en eksamen.

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november. Din SU kan først genoptages, når du har deltaget til en eksamen.

Du bedes kontakte os, når du har deltaget til en eksamen.

Kontrollen foretages efter nogle målepunkter, og ved det nævnte klipforbrug, skal du som minimum have bestået det angivne antal ECTS-point, se nedenstående skema

Du kan selv følge forholdet mellem dit SU-forbrug og dine ECTS i minSU - Se din SU- Studiefremdrift

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november. Din SU kan først genoptages, når du har bestået det antal ECTS, som du er forsinket med.  


Bacheloruddannelse

 


6 klip

 


12 klip

 


18 klip

 


24 klip

 


30 klip

 


36 klip

 


42 klip

 


48 klip

 


Min. Deltagelse

 


30

ECTS

 


60

ECTS

 


90

ECST

 


120

ECTS

 


150

ECTS

 


180

ECTS

 


210

ECTS

 

 


Kandidatuddannelse

 


6-8 klip

 


12-14 klip

 


18-20 klip

 


24-26 klip

 


30-32 klip

 


36-38 klip

 


40-42 klip

 


Min. Deltagelse

 


30

ECTS

 


60

ECTS

 


90

ECST

 


120

ECTS

 


150

ECTS

 


180

ECTS

 


Kontrollen foretages efter nogle målepunkter, og ved det nævnte klipforbrug, skal du som minimum have bestået det angivne antal ECTS-point se nedenstående skema. 

(Du kan finde dit klipforbrug i minSU -> se din SU -> klippekort).


Bacheloruddannelse

 


6 klip

 


12 klip

 


18 klip

 


24 klip

 


30 klip

 


36 klip

 


42 klip

 


48 klip

 


Min. Deltagelse

 


Min. 5 ECTS

 


30

ECTS

 


60

ECST

 


90

ECTS

 


120

ECTS

 


150

ECTS

 


180

ECTS

 

 


Kandidatuddannelse

 


6-8 klip

 


12-14 klip

 


18-20 klip

 


24-26 klip

 


30-32 klip

 


36-38 klip

 


40-42 klip

 


Min. Deltagelse

 


Min. 5 ECTS

 


30

ECTS

 


60

ECST

 


90

ECTS

 


120

ECTS

 


150

ECTS

 

 

Hvis du ikke er studieaktiv, så vil din SU blive stoppet fra maj/november.
Din SU kan først genoptages, når du har bestået det antal ECTS, som du er forsinket med. 

Du bedes kontakte os via SPOCnår du har bestået det antal ECTS, som du er forsinket med.

 

Hvis du er blevet forsinket grundet sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip
Forsinket?

Hvis du er blevet forsinket grundet sygdom, rådsarbejde eller andre særlige forhold, har du mulighed for at søge om tillæg af klip.

Sidst opdateret: 24.05.2023