Skip to main content

Fakultetets faglige vejledere

De faglige vejledere er ansat af universitetet, til at vejlede de studerende i faglige spørgsmål, samt til generelt at informere om studierne. Vi er også parate til at viderebringe erfaringer, yde praktisk hjælp eller at tage en snak, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Da vi selv er ældre studerende, har vi let ved at sætte os ind i din situation. Med vores egen viden om studierne og administrationen af universitetet, kan vi hjælpe dig med at løse nogle af de studiemæssige og sociale problemer, der kan opstå undervejs i studiet. Vi kan også hjælpe dig, hvis du skal søge penge til en ekskursion, hvis du skal søge en dispensation ved studienævnet eller hvis du ønsker en alternativ studieplan

Hvis der opstår problemer er det vigtigt, at du kontakter de faglige vejledere hurtigst muligt, da vores muligheder for at hjælpe dig er bedst i begyndelsen. Løber du i din studietid ind i problemer, så tag og benyt de faglige vejledere - de er til for din skyld.

Kontakt de faglige vejledere hvis du vil vide mere om:

 • Ansøgninger til studienævnet, f.eks dispensationer
 • Klagemuligheder og -frister (gode råd og og hjælp til hvordan du kommer videre)
 • Kandidatuddannelserne
 • Udlandsophold
 • Praktik- og voluntør-ophold
 • Alternative studieforløb
 • Fagligt indhold i uddannelsen
 • Dit studies struktur og studieordning
 • Fagudbud
 • Individuel studieplanlægning (frem for ”alternative studieforløb”)
 • Studiedisciplin og akademisk niveau
 • Studiets forventninger til dig
 • Eksamensforhold og eksamenspraksisser

Det er ikke alle ting vi kan hjælpe dig med. Men hvis du kommer med et problem som er uden for vores område, hjælper vi dig med at finde den rette person på universitetets vejledningscenter.

Sidst opdateret: 05.09.2017