Godt at vide om sprogtalentprogram

Normeret studietid på ordinært studium
Det skal understreges, at deltagelse i sprogtalentforløb kun kan ske, hvis du følger den normerede studietid på dit ordinære studium og at dette altid vil have forrang.

 

Viser det sig , at du på baggrund af deltagelsen i et sprogtalentforløb kommer bagud i forhold til studietiden på dit ordinære studium, vil det altid være dine ordinære studier, du skal prioritere. Og talentaktiviteterne vil ikke fremgå af dit eksamensbevis, hvis du ikke gennemfører det ordinære studium på normeret tid. 

 

 
 
 

 

 

Skemaoverlap kan forekomme

Kurser der indgår i sprogtalentforløbene er del af eksisterende uddannelsesforløb og tidspunkterne for undervisning følger disse.

Der kan således forekomme overlap mellem de enkelte dele af et sprogtalentprogram og dit ordinære studium. Der kan ikke tages højde for dette.

Hvor mange eksamensforsøg har jeg på talentprogrammet?

På sprogtalentprogrammerne ved Det Humanistiske Fakultet har du ét forsøg til at bestå de enkelte kurser.

Der henvises til § 6, stk. 4 i Bekendtgørelse om talentinitiativer på de videregående uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (talentbekendtgørelsen).


Hvad kommer der til at stå på mit eksamensbevis?

Består du et af fakultetets sprogtalentforløb og gennemfører du din ordinære uddannelse på normeret tid, vil det gennemførte sprogtalentprogram fremgå som et bilag til dit eksamensbevis.

Består du sprogtalentforløbet men gennemfører ikke din ordinære uddannelse på normeret tid, vil du fortsat kunne få dokumentation på de gennemførte aktiviteter, men de vil ikke fremgå som talentaktiviteter.


Hvor mange ECTS kan jeg tage?

Du har mulighed for at følge talentudbud, hvor fagene per semester ikke overskrider 15 ECTS. 

Du skal minimum tage 10 ECTS (et samlet talentudbud) for at indgå i talent-programmet. De 10 ECTS kan i nogle tilfælde erhverves på ét, andre gange på to semestre.

 

Du kan udvide omfanget således, at du maksimalt opnår 30 ECTS.

 

Du er selv ansvarlig for, hvor mange ECTS du tilmelder dig på et givent semester, men du kan maksimalt tilmelde dig 15 ECTS.