Skip to main content

Hvilke persondata behandler SDU om dig i itslearning?

itslearning får nogle personoplysninger ved data-integrationer med andre SDU-systemer: 

  • Navn, e-mailadresse 
  • Deltagelse i kurser på itslearning 

Desuden genereres og gemmes andre oplysninger i itslearning i forbindelse med din undervisning: 

  • Bedømmelse og feedback på afleverede opgaver
  • Registrering af aktivitet i itslearning med tidsstempel (inkl. log ind, visning af filer/video, indlæg i discussion boards, aflevering af opgaver, submit af digitale tests m.m.)

itslearning rummer også andre personoplysninger om dig, såfremt du selv har lagt dem ind: 

  • Indlæg i diskussionsfora, tekst, billeder og videooptagelser m.m.
  • Dine beskeder i beskedsystemet gemmes i kontraktens levetid. Du kan ikke slette dem. Husk at bruge itslearning til noget fagligt, persondata er ikke nødvendige her.

Du skal være opmærksom på at du som hovedregel selv har ansvaret for det som du selv uploader. Hvis du skriver noget om andre, eller lægger video op som andre optræder på, så skal du have lov til det af de berørte personer. 

Formål med behandlingen
SDU behandler oplysningerne med det formål at understøtte undervisning og eksamen på SDU, herunder at understøtte at du selv kan deltage aktivt i undervisning. I øvrigt benyttes logdata i forbindelse med at kunne sikre datasikkerheden og GDPR-compliance. 

Lovgrundlag for behandlingen
Behandlingen sker efter reglen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra e. 

Sådan bruger SDU personoplysningerne
SDU er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger og opbevarer dem fortroligt - i overensstemmelse med gældende ret. Oplysningerne vil alene blive brugt til det formål, der er beskrevet ovenfor, og vil ikke være tilgængelige for uvedkommende. 

Dine oplysninger vil blive slettet eller anonymiserede, når vi ikke længere har behov for at opbevare dem i personhenførbar form. Således slettes kursusrum med alt materiale efter 3,5 år. Logdata slettes efter 6 måneder. Eksamensafleveringer slettes efter 5 år. 

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål til opbevaring af persondata i itslearning kan du til, enhver tid, kontakte Sara Kvist på sark@tek.sdu.dk

Hvis du har spørgsmål omkring databeskyttelse og dine rettigheder kan du kontakte vores Databeskyttelses-rådgiver, Simon Kamber på tlf. 6550 3906 eller dpo@sdu.dk

Ønsker du at klage over behandlingen af personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet via www.datatilsynet.dk.

 

Sidst opdateret: 02.07.2024