Skip to main content

Fagbeskrivelser foråret 2018

Fagbeskrivelserne er godkendte af Studienævn for Statskundskab. Mindre rettelser vil kunne forekomme frem til semesterstart.

2. semester (forår 2018)
- studerende optaget efterår 2017

Politik uge 1
Almen statskundskab
Politisk teori
Metode 2

4. semester (forår 2018)
- studerende optaget efterår 2016

Politik uge 2
International politik og organisation
Economic Principles and Politics (1. del)
Metode 3 (2.del)
Politisk kommunikation

6. semester (forår 2017)
- studerende optaget efterår 2015

Forvaltningsret
Bachelorprojekt

Bachelorvalgfag

The Laws of War

Politics of labour market change

Advising Governments: Inside the Making of Security Policy

Demography, generations and public policy

Health systems and health care management

Imperial origins of human rights and orders

Samspillet mellem politikere og embedsmænd

Sidst opdateret: 09.03.2023