Skip to main content

Uddannelsen består af fire semestre, der hver har et omfang svarende til 15 ECTS.

Bemærk at rækkefølgen af de enkelte kurser er med forbehold for ændringer.

1. semester

2. semester

3. semester

4. semester