Skip to main content

MitSDU

For studerende på masteruddannelsen i matematik

Kontaktinformation

Vejledning om dispensationer, merit, valg undervejs, individuelle studieforløb mv.

Læs mere om studievejlederne på Naturvidenskab


Behandling af ansøgninger om dispensation, merit osv.

Læs om hvordan du sender ansøgninger til studienævnet

Det Naturvidenskabelige Studienævn

Studienævnssekretær Thomas Kragebæk
E-mail: natstudienaevn@sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studienævn for Farmaci

Studienævnssekretær Rikke Fisker Christensen
E-mail: sn-farmaci@health.sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Studie- og trivselsvejledning, studietvivl, studieteknik, eksamenshåndtering, specialeprocesvejledning mv.

Gå til Studie- og trivselsvejledningens sider

Særlig rådgivning og støtte til dig der har en psykisk diagnose eller neurologisk lidelse, en fysisk funktionsnedsættelse eller er ordblind/talblind.

Se SPS' side for kontaktoplysninger


Procesvejledning i forbindelse med litteratursøgning og opgaveskrivning.

Læs mere om bibliotekets tilbud og åbningstider


En selvstændig enhed uden for universitetet, der tilbyder social og psykologisk rådgivning til studerende. Bl.a. stress, angst, depression, udfordringer med selvværdet og personlige kriser.

Se Studenterrådgivningens træffetid, adresse mv.

 

Studiesekretær på Institut for Matematik og Datalogi

Praktiske informationer om skemaer, undervisning og eksamen.

Inge Huus
Telefon: 6550 8958
E-mail: huus@imada.sdu.dk – husk at skrive fra din SDU-mail

Sidst opdateret: 18.01.2024