Skip to main content

Kompetenceprofil

En dimittend med en mastergrad i matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser  kan opstille og løse grundlæggende problemstillinger ud fra logiske og strukturerede ræsonnementer samt løse problemer ud fra en matematisk angrebsvinkel.

Dimittenden vil have viden inden for de forskellige grene af matematikken, herunder analyse, algebra, diskret matematik, geometri samt sandsynlighedsregning og statistik. Dimittenden har specialiseret viden inden for mindst et af disse områder.

Dimittenden kan også opstille og gennemføre grundlæggende matematiske ræsonnementer og beregninger under anvendelse af metoder, resultater og modeller fra en række centrale matematiske discipliner. Desuden kan dimittenden formidle og forklare materiale af matematisk natur samt bruge en computer til at udføre matematiske beregninger.

Dimittenden har endvidere godt kendskab til matematikkens historie og videnskabsteori med henblik på at bruge det i gymnasial undervisning.

Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: +45 6550 2099

Sidst opdateret: 18.01.2024