Skip to main content

Kortlæg dit netværk

Mange nyuddannede finder deres første job via deres kontakter, så det er vigtigt at blive klar til at bruge dem. Når du plejer dine kontakter, udvikler de sig til relationer. Den gode relation kan være dét, der får nogen til at huske og måske lægge et godt ord ind for dig ved en jobmulighed – eller gør dig opmærksom på, at den er der.

Inden du springer ud i at opbygge dit netværk kan det give god mening at bruge lidt tid på at kortlægge dit netværk. Det giver dig overblik over, dine kontakter og hvor der er muligheder for at gøre dem stærkere eller skabe nye.

 

Dit netværk er både personlige og professionelle kontakter

Dine personlige kontakter

Mange glemmer at tænke på sin onkel, sin ven eller sin mor som en del af sit netværk. Men dine personlige kontakter har jo også et arbejdsliv, et fritidsliv og deres eget netværk af kontakter, som de kan aktivere for at hjælpe dig med et eller andet.

Måske arbejder din bedste vens mor i en branche, du gerne vil ind i. Fortæl hende, at du er nysgerrig for at lære mere om hendes job eller branchen og invitér på en kop kaffe. Det gør folk faktisk gerne, især når du viser interesse for dem.

 

Dine professionelle kontakter

Samtidig har du helt sikkert allerede en del kontakter fra dit professionelle liv – dit studie, dit fritidsjob eller dit foreningsarbejde – som du kan trække på i jobsøgning eller andre ting, hvor du har brug for sparring eller gode råd.

Måske har du en god relation til en chef i dit nuværende eller tidligere studiejob. Vær ikke nervøs for at høre, om du kan få en snak en dag om mulighederne for at fortsætte med at arbejde i organisationen. Det kan også være din chef kender nogen, som har en jobåbning. Vis interesse og vær åben overfor de muligheder, der opstår.

 

Dyrk også dine perifere kontakter – også dem der ikke ligner dig

Det optimale netværk er et mix af både personlige og professionelle kontakter, at du får dyrket de tætte og mere perifere relationer, samt at du tænker i at have kontakter omkring dig, som både ligner dig og er forskellige fra dig.

Vi har en tendens til at dyrke vores tætte relationer, fordi vi føler os trygge ved dem. Det er dit primære netværk. Og du kan sagtens starte med at øve dig på at netværke med dine primære kontakter, så du får trænet dét at opsøge informationer og hjælp. Men overvej også, om der kan ligge guld i at aktivere nogen i dit perifere netværk, selvom du kender dem knapt så godt. Jo flere, du kender, jo flere muligheder kan der åbne sig.

Tænk også over, hvor meget dit netværk ligner dig. Dine medstuderende fra din uddannelse, venner med samme interesser som dig, eller nogen fra dit arbejde med samme profil eller opgaver som dig, ligner dig måske ret meget. Det er trygt og I kan bruge hinanden til at dyrke jeres netværk, som typisk vil bestå af personer, I kender i forvejen. Men det kan ende med at blive et meget lukket netværk, som kan være svært at få nye inputs fra. Hvis alle du kender, er som dig, hvor skal du så få ny viden og nye indspark fra?

Du kan også arbejde med at skabe et mere forskelligartet netværk. Og hvorfor det? Fordi personer med en anden viden, baggrund og erfaringer vil typisk have et netværk, som du måske ikke er en del af. De vil også kunne supplere med kompetencer og inputs, du ikke selv har.

 

Sådan kortlægger du dit netværk

1. Lav et mind-map over dine netværk som fx nedenfor:

2. Skriv navne på personer du kender du for de enkelte områder (er du forbundet med dem på LinkedIn?)

3. Tilføj nu navne på personer de kender, som kunne være interessante for dig at lære at kende i en jobsøgningssammenhæng.

4. Kig på navnene på dit kort – både dit netværk og dit netværks netværk. Hvem kunne hjælpe dig i din jobsøgning? Hvad vil du gøre nu for at udnytte de muligheder? Hvordan vil du lære nye at kende eller pleje de relationer du allerede har? Få hjælp til, hvordan du inviterer til kaffemøder.

 

Sådan kan du også kortlægge dit netværk

Find den metode der passer bedst til dig. I stedet for at lave et mindmap kan du lave et skema, hvor du samler dine forskellige typer af kontakter og får et samlet overblik. Skemaet kan udvides efterhånden som du kommer i tanke om personer, du faktisk kender – eller lærer nye at kende.

Hent skemaet så du kan skrive i det (Word).

Næste skridt:

SDU RIO Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230

Sidst opdateret: 20.07.2022