Skip to main content

Fødselsklip

Hvad er fødselsklip?

Fødselsklip er ekstra SU, som du kan få i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Bemærk: Fra 1. august 2022 gælder der nye regler for fødselsklip, når du får barn under uddannelse. Du kan læse mere på SU-styrelsen hjemmeside under siden der hedder ”Tema: Nye regler for ekstra SU i forbindelse med fødsel og adoption pr. 1. august 2022

 

Siden den 1. august 2022 er kønnene blevet ligestillet i forhold til, at søge ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption. Ansøgningsprocessen er digitaliseret, og ansøgningerne laves i MinSU.

Den nye løsning gør, at studerende ikke længere skal sende dokumentation, når de søger ekstra SU til fødsel eller adoption, da Styrelsen automatisk henter dokumentation ved opslag i CPR.

Læs mere om fødsels-støtte på SU-styrelsens hjemmeside.

Du kan ikke få ”ekstra tillæg”, når du modtager fødsels-støtte, heller ikke hvis du har et barn i forvejen.

Læs afsnittet ”forbehold” på su.dk.

Du kan læse mere om barselsdagpenge her.

Du skal bruge din ekstra fødsesl-støtte i den uddannelse, du er i gang med, når du får barnet. Det vil sige inden, du afbryder eller afslutter uddannelsen.

Du kan ikke overføre de ekstra fødsels-støtte til en ny uddannelse, heller ikke fra en bachelor til en kandidatuddannelse.

Hvis du skifter til en ny uddannelse, for eksempel fra en bachelor- til en kandidatuddannelse, har du imidlertid mulighed for at søge ekstra fødsels-støtte på samme vilkår, som hvis du får barn inden, du starter på en videregående uddannelse.


Er du adgangskursist, og går du på en ungdomsuddannelse, skal du søge om fødselsrater.

Læs mere på su.dk ”Du får barn på en ungdomsuddannelse”.

Du kan enten få udbetalt fødselsrater som enkeltklip eller dobbeltklip, eller i en kombination. 

Sidst opdateret: 18.09.2021