Skip to main content

Digitale mundtlige prøver

Hvad er en digital mundtlig prøve?

En digital mundtlig prøve adskiller sig alene fra den almindelige mundtlige prøve ved, at den er digital. Det vil fremgå af retningslinjerne herunder, hvad SDU forventer af dig før, under og efter afviklingen af den digitale mundtlige prøve.

En digital mundtlig prøve finder sted i dit eget hjem eller et andet sted uden for SDU’s campusser. Alle digitale mundtlige prøver afholdes på din egen computer, medmindre du har fået andet oplyst i de specifikke bestemmelser for din prøve, som du finder i din studieordning, fagbeskrivelse, kursusrummet i Itslearning eller på din uddannelses side.

Dit studie udfærdiger supplerende retningslinjer for digitale mundtlige prøver. Du vil i god tid inden din prøve modtage disse. Informationerne vil bl.a. indeholde oplysninger om, hvornår prøven holdes, hvordan du skal tilgå det virtuelle eksamenslokale, og hvilke krav der er til de programmer, du skal benytte under prøven.

Den digitale platform, der benyttes til den digitale mundtlige prøve, er enten:

Det vil fremgå af de supplerende retningslinjer til prøven, hvilket et af programmerne der skal benyttes.

SDU henviser til, at brud på retningslinjerne vil blive set som et brud på ”Regler om disciplinære foranstaltninger overfor studerende ved SDU” af 1. maj 2017 som du kan læse her.  

Brug af IT-udstyr i forbindelse med den digitale mundtlige prøve

Du skal bruge din egen computer, mikrofon og webcam. Det anbefales, at du benytter et eksternt head-set med mikrofon, da det giver en bedre lyd. Det er dit eget ansvar at sikre, at du har godt billede og god lyd under prøven. Du skal herudover have adgang til internettet, der hvor du gennemfører prøven.

Ved problemer kontakt SDU-IT på servicedesk@sdu.dk eller på tlf. 65 50 29 99.

1. Senest ugen før din digitale mundtlige prøve

1.1. Når du sætter din computer op, skal du sikre dig, at den virker. Du er selv ansvarlig for opsætning af din computer. Hvis du skal benytte særlige programmer, skal du starte dem og sikre dig, at de virker.

1.2. Tjek, at din computer er fuldt opdateret med alle systemopdateringer, så den ikke pludselig genstarter midt i eksaminationen.

1.3. Tjek ,at dit webkamera og mikrofon er korrekt installeret og virker. Lav eventuelt et prøveopkald til en studiekammerat.

1.4. Find dit studiekort frem. Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort, så eksaminator kan konstatere, at du er den, der skal udprøves. Hvis du ikke kan finde dit studiekort, eller hvis dit kort er blevet beskadiget, kan du anvende dit pas eller dit kørekort som legitimation.

2. På eksamensdagen før den digitale mundtlige prøve begynder

2.1. Sørg for at din computer er tilsluttet en oplader. Hvis din computer løber tør for strøm midt i eksaminationen, afbrydes eksaminationen, og du bedømmes på det foreliggende grundlag. Du får ikke lov til at starte forfra.

2.2. Hvornår du skal møde op til prøven, vil fremgå af de supplerende retningslinjer for digitale mundtlige prøver, som din uddannelse har sendt til dig.

2.3. Inden prøven begynder, skal du legitimere dig med dit studiekort. Hvis du ikke kan finde dit studiekort, eller hvis dit kort er blevet beskadiget, kan du anvende dit pas eller dit kørekort.

2.4. Hvis prøven er uden hjælpemidler, må du ikke have bøger og andre ting liggende ved det sted, hvor du har din computer.

2.5.Inden prøven begynder, giver eksaminator en mundtlig instruktion.

3. Under den digitale mundtlige prøve

3.1. Prøven må under ingen omstændigheder optages, hverken af den studerende eller af underviseren. Hvis det kommer til universitetets kendskab, at du har optaget din prøve, vil du blive indberettet for brud på de disciplinære foranstaltninger.

3.2. Eksaminator eller censor kan bede dig panorere dit kamera rundt. Du kan også blive bedt om at dele dit skrivebord.

3.3. Skal du trække et eksamensspørgsmål inden prøven, vil du f.eks. skulle trække spørgsmålet online. Hvordan det præcist vil foregå, vil fremgå af de retningslinjer, som du modtager fra din uddannelse.

3.4. Under en eventuel forberedelse må du som udgangspunkt ikke forlade det sted, hvor du har din computer.

3.5. Det er tilladt at benytte hjælpemidler og internettet i det omfang, dette er angivet i de specifikke bestemmelser for den enkelte prøve.

3.6. Det er ikke tilladt under prøven at udveksle oplysninger, eller på anden måde at være i kontakt med andre eksaminander eller personer.

3.7. Under prøven har du selv ansvaret for dit IT-udstyr og for løbende at gemme dine eventuelle noter, herunder fremstilling af sikkerhedskopier.

3.8. Hvis du kommer ud for tab af forberedt materiale, som følge af at du har undladt at gemme og foretage sikkerhedskopiering, er du henvist til at fuldføre den pågældende prøve uanset tab af data.

3.9. Opstår der tekniske problemer under prøven, fremgår det af de supplerende retningslinjer for digitale mundtlige prøver, hvad du skal gøre.

4. Når du er færdig med den digitale mundtlige prøve

4.1 Skal du følge anvisningerne fra eksaminator angående det videre forløb.

 

Har du brug for hjælp?

Kontakt Uddannelsesjura & Registratur, hvis du har spørgsmål til ovenstående regler. Det kan du gøre via spoc.sdu.dk eller telefon 65501059 på hverdage kl. 10-12.

Kontakt Studenterservice,  hvis du har spørgsmål om SU, Optagelse, SDU international, Syddansk Elite, Efter/videreuddannelse, SPS og andre services på SDU.

Kontakt vejledningen på dit studie, hvis du har brug for specifik viden knyttet til dit studie f.eks. viden om din studieordning eller, hvis du skal skrive en dispensationsansøgning. 

Kontakt Studie- og trivselsvejledningen hvis du har brug for vejledning omkring generelle forhold på dit studie såsom studieteknikker, trivsel eller udfordringer med at finde ud af, hvem du skal kontakte for at få hjælp og vejledning. 

 

Sidst opdateret: 18.09.2021